Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Technik Masażysta 325402 w 2019 r sesja 2 czerwiec-lipiec

MS.1 – świadczenie usług w zakresie masażu
CZĘŚĆ PISEMNA : 18 CZERWCA 2019 r.
I zmiana godz.12:00 – WSZiB – komputery
II zmiana godz. 14:00- SPIML nr 2 – pozostali z dostosowaniem
Szczegółowy harmonogram w opracowaniu.
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA MODEL „WK”
Dla kwalifikacji MS.1 – świadczenie usług w zakresie masażu
21 CZERWCA – 25 LIPCA 2019 r.
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM PRZYSTĄPIENIA DO CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ BĘDZIE UDOSTĘPNIONY W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ MIESIĄC PRZED ROZPOCZĘCIEM EGZAMINÓW

Wszelkich informacji udziela Pan mgr Krzysztof Kipiel lub sekretariat szkoły.

SZKOŁA BEZPŁATNA

MATURA NIE WYMAGANA

BEZ OGRANICZENIA WIEKOWEGO

PONADPROGRAMOWE KURSY DOSZKALAJĄCE

PRAKTYKI W PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA

INTERNAT I STOŁÓWKA W BUDYNKU SZKOŁY