Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

(podstawa prawna:    rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia  2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 z póżn. zm. )

 1. Podział zajęć dydaktycznych na semestry:
 1. Semestr I  2 września 2019 r. – 24 stycznia 2020 r.   (19 tygodni )
 2. Semestr II     10 lutego 2020 r. – 26 czerwca 2020 r. (19 tygodni )

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych  – 26 czerwca 2020 r.

Uroczyste rozdanie świadectw ukończenia szkoły drugim klasom – 26 czerwca 2020 r.

 1. Ferie i przerwy świąteczne:
 1. Zimowa przerwa świąteczna:          23 – 31 grudnia 2019 r.
 2. Ferie zimowe:                                  27 stycznia – 9 lutego 2020 r.
 3. Wiosenna przerwa świąteczna:       9 – 14 kwietnia 2020 r.
 4. Ferie letnie:                            27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.
 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

 – część pisemna:          – sesja 1        10 stycznia 2020 r. (piątek)  MS.01

– sesja 2        23 czerwca 2020 r. (wtorek)     MS.01

– część praktyczna:      – sesja 1        25 – 28 stycznia 2020 r.     MS.01

– sesja 2        26 – 30 czerwca 2020 r.   MS.01

 1. Zajęcia praktyczne
 1. Semestr I  I zmiana:  09 – 26.10.2019

II zmiana:  28.10 – 10.12.2019

 1. Semestr II III zmiana:  02 – 20.03.2020

IV zmiana: 23.03 – 13.05.2020

 

 1. Praktyki zawodowe
 1. Semestr I       II AB: 11.12.2019 – 3.01.2020
 2. II CD: 7.01. – 20.01.2020

 

 1. Semestr II II CD:  14.05 – 27.05.2020
 2. II AB: 28.05 – 10.06.2020

 

 1. Dodatkowe dni wolne od zajęć:

 – 12 czerwca 2020 r. (czwartek) odrabiamy 6 czerwca 2020 r. (sobota)   

– 23 czerwca 2020 r. (wtorek) część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ( dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas I – szych ).

VII.   Terminy zebrań Rady Pedagogicznej:

– 13 września 2019 r. (piątek) godz. 13.30  – plany pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020, plan nadzoru pedagogicznego, raport z ewaluacji wewnętrznej,

– wrzesień/październik 2019 r. (data zostanie podana) – plan finansowy na 2020 rok,

– 27 listopada 2019 r. (środa) 15.00 – plan doskonalenia zawodowego,

– 24 stycznia 2020 r. (piątek) godz. 13.30 – klasyfikacja semestralna,

22 czerwca 2020 r. (poniedziałek) godz. 15.00 – klasyfikacja semestralna,

– 1 lipca 2020 r. (środa) godz. 11.00 – podsumowanie pracy nauczycieli i wychowawców w roku szkolnym 2019/2020,

28 sierpnia 2020 r. (piątek) godz. 11.00 – wyniki egzaminów poprawkowych, podsumowanie nadzoru pedagogicznego i pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020, organizacja roku szkolnego 2020/2021.

W zależności od bieżących potrzeb mogą zostać wyznaczone dodatkowe terminy zebrań Rady Pedagogicznej MSPM nr 2 w Krakowie (m.in. szkolenie Rady Pedagogicznej MSPM nr 2 w Krakowie).

     VIII.   Imprezy szkolne:

14 października 2019 r. (poniedziałek) – ognisko integracyjne,

–  18 grudnia 2019 r. (środa) godz. 19.00 –  Wigilia szkolna,

–  26 kwietnia 2020 r. (niedziela)  –   CRACOVIA MARATON

–  25 kwietnia 2020 r. (sobota) – dzień otwarty,

–  6 czerwca 2020 r. (sobota) – dzień otwarty

cykliczne imprezy promujące szkołę o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym –   terminy podawane będą na bieżąco.

 


Pobierz kalendarz w pliku Word

SZKOŁA BEZPŁATNA

MATURA NIE WYMAGANA

BEZ OGRANICZENIA WIEKOWEGO

PONADPROGRAMOWE KURSY DOSZKALAJĄCE

PRAKTYKI W PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA

INTERNAT I STOŁÓWKA W BUDYNKU SZKOŁY