Od Studenta do Specjalisty

Fundacja Sustinae zaprasza studentów i absolwentów małopolskich, mazowieckich i śląskich uczelni wyższych do skorzystania z bezpłatnego programu rozwoju kariery „Od studenta do specjalisty- kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów na otwartym rynku pracy”.  Program dedykowany jest osobom posiadającym aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny, poszukującym  zatrudnienia, którzy uzyskali dyplom lub absolutorium w ciągu ostatnich 5 lat oraz osobom obecnie kończącym studia I, II, III stopnia, studia podyplomowe.

 

Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez zintegrowane działania oparte o diagnozę sytuacji uczestnika, wyznaczenie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, wsparcie asystenta rynku pracy, grupowe warsztaty treningu pracy, podniesienie kwalifikacji poprzez szkolenia zawodowe lub specjalistyczne i umożliwienie zdobycia  cennego doświadczenia zawodowego. Łącznie w programie weźmie udział 150 osób.

Co oferuje program?

 1. Diagnozę  sytuacji w kontekście biopsychospołecznym, z uwzględnieniem czynników osobowościowych i środowiskowych
 2. Grupowe warsztaty treningu pracy
 3. Zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery
 4. Wsparcie asystenta rynku pracy w procesie rekrutacji i kontaktu z pracodawcami. Monitoring do końca września 2020 r.
 5. Wsparcie trenera aktywizacji
 6. Udział w szkoleniu specjalistycznym, branżowym lub zawodowym, kursie językowym w wymiarze średnio 90 godzin – szkolenia, kursy można realizować do 30 IX 2020 r. niezależnie od statusu na rynku pracy
 7. Realizacja 4-miesięcznego płatnego stażu zawodowego- wynagrodzenie w wysokości 2100 zł brutto na miesiąc
 8. Otrzymanie dodatku motywacyjnego  na  pokrycie kosztów: zakwaterowania (wynajmu mieszkania, akademika), zatrudnienia asystenta osoby niepełnosprawnej, zatrudnienia tłumacza języka migowego, kosztów dojazdu do i z zakładu pracy – w kwocie do 400 zł na miesiąc przez cały okres trwania programu.

Jak się zgłosić?

Rekrutacja do projektu trwa od 1 października 2019 r. w dwutygodniowych rundach, aż do wyczerpania miejsc w projekcie. Do formularza rekrutacyjnego należy przedłożyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne oraz kserokopię dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego tytuł zawodowy lub naukowy uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed dniem przystąpienia do projektu. W przypadku studentów ostatniego roku studiów należy przedłożyć zaświadczenie wydane przez Uczelnię. Zapraszamy do zgłoszeń telefonicznie lub mailowo w celu umówienia spotkania rekrutacyjnego.

 1. Kraków, ul. Szlak 65, tel. +48 883340209, e-mail: absolwent_malopolska@fundacjasustinae.org
 2. Warszawa, ul. Chałubińskiego 8, +48 883340212, absolwent_mazowsze@fundacjasustinae.org
 3. Gliwice, ul. Świętojańska 5A/11, tel. +48 735933905, absolwent_slask@fundacjasustinae.org

 

Zapraszamy!

 

 

 

Projekt „Od studenta do specjalisty – kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów na otwartym rynku pracy” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu Absolwent.

 

 

 

SZKOŁA BEZPŁATNA

MATURA NIE WYMAGANA

BEZ OGRANICZENIA WIEKOWEGO

PONADPROGRAMOWE KURSY DOSZKALAJĄCE

PRAKTYKI W PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA

INTERNAT I STOŁÓWKA W BUDYNKU SZKOŁY