INFORMACJA 24.03.2020 r.

UWAGA!

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, informuję o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych (w tym zajęć praktycznych) od 12.03.2020 r. do odwołania. Od dnia 25.03.2020 r. zarządzam rozpoczęcie pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

W przypadkach indywidualnych proszę kontaktować się z kierownictwem szkoły.

SZKOŁA BEZPŁATNA

MATURA NIE WYMAGANA

BEZ OGRANICZENIA WIEKOWEGO

PONADPROGRAMOWE KURSY DOSZKALAJĄCE

PRAKTYKI W PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA

INTERNAT I STOŁÓWKA W BUDYNKU SZKOŁY