Dezynfekcja-Dystans-Maseczka

Pamiętajmy – od 12.10.2020 r. poruszamy się wszyscy na terenie szkoły obowiązkowo w maseczkach lub przyłbicach i przestrzegamy ogólnopolskiej zasady DDM – Dezynfekcja, Dystans, Maseczka

SZKOŁA BEZPŁATNA

MATURA NIE WYMAGANA

BEZ OGRANICZENIA WIEKOWEGO

PONADPROGRAMOWE KURSY DOSZKALAJĄCE

PRAKTYKI W PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA

INTERNAT I STOŁÓWKA W BUDYNKU SZKOŁY