Nauka zdalna

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.02.2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 01.03.2021 r. do dnia 14.03.2021 r. przedłużam zajęcia hybrydowe dla klas I i II zgodnie z dotychczasowym rozkładem zajęć.

Z poważaniem

Renata Żukiewicz-Topa

Dyrektor Szkoły

SZKOŁA BEZPŁATNA

MATURA NIE WYMAGANA

BEZ OGRANICZENIA WIEKOWEGO

PONADPROGRAMOWE KURSY DOSZKALAJĄCE

PRAKTYKI W PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA

INTERNAT I STOŁÓWKA W BUDYNKU SZKOŁY