Podział godzin II SEMESTR ROK SZKOLNY 2020/2021

Kliknij TUTAJ aby pobrać podział godzin.

LEGENDA DO PODZIAŁU GODZIN

Zajęcia dydaktyczne – nazwy przedmiotów:

WF – Wychowanie fizyczne

PA – Podstawy anatomii wykłady

PF – Podstawy fizjologii

ZK – Zagadnienia kliniczne

PFt – Podstawy fizjoterapii

PKB – Podstawy kinezyterapii i biomechaniki

PPSE – Podstawy psychologii, socjologii i etyki

TM – Teoria masażu

ZP  – Zdrowie publiczne

JA – Język angielski zawodowy

JM – Język migowy

WMM – Wykonywanie masażu w medycynie

WMS – Wykonywanie masażu sportowego

WMP – Wykonywanie masażu prozdrowotnego

PFBC – Podstawy fizjoterapii i biomechaniki – ćwiczenia

PAC – Podstawy anatomii – ćwiczenia

ZPr – Zajęcia praktyczne w placówkach służby zdrowia

ZR – Zajęcia rewalidacyjne

SZKOŁA BEZPŁATNA

MATURA NIE WYMAGANA

BEZ OGRANICZENIA WIEKOWEGO

PONADPROGRAMOWE KURSY DOSZKALAJĄCE

PRAKTYKI W PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA

INTERNAT I STOŁÓWKA W BUDYNKU SZKOŁY