Wyniki rekrutacji uzupełniającej

Kraków, dnia 17.08.2021 r.

Nasz znak: SK-4301-1/21

LISTA KANDYDATÓW DO MPSM NR 2 W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 1. Kołodziejczyk Klaudia

 2. Majkutewicz Hanna

 3. Mowczan Oksana

 4. Paciorkowska Kamila
 1. Pacyna Łukasz
 1. Parafinowicz Cezary

 2. Piechowska Grażyna
 1. Rożniał Konrad

 2. Szczurek Agnieszka
 1. Wanat Joanna
 2. Zelent Julia


Kraków, dnia 18.08.2021 r.

Nasz znak: SK-4301-1/21

LISTA KANDYDATÓW ZAKWAFLIFIKOWANYCH DO MPSM NR 2 W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

1. Kołodziejczyk Klaudia

2. Majkutewicz Hanna

3. Mowczan Oksana

4. Paciorkowska Kamila

5. Pacyna Łukasz

6. Parafinowicz Cezary

7. Piechowska Grażyna

8. Rożniał Konrad

9. Szczurek Agnieszka

10. Wanat Joanna

11. Zelent Julia

SZKOŁA BEZPŁATNA

MATURA NIE WYMAGANA

BEZ OGRANICZENIA WIEKOWEGO

PONADPROGRAMOWE KURSY DOSZKALAJĄCE

PRAKTYKI W PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA

INTERNAT I STOŁÓWKA W BUDYNKU SZKOŁY