Rekrutacja uzupełniająca – wyniki

Kraków, dnia 24.08.2021 r.

Nasz znak: SK-4301-1/21

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO MPSM NR 2 W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 1. Kołodziejczyk Klaudia

 2. Majkutewicz Hanna

 3. Mowczan Oksana

 4. Paciorkowska Kamila
 1. Pacyna Łukasz
 1. Parafinowicz Cezary

 2. Piechowska Grażyna
 1. Rożniał Konrad

 2. Szczurek Agnieszka
 1. Wanat Joanna
 2. Zelent Julia

 

SZKOŁA BEZPŁATNA

MATURA NIE WYMAGANA

BEZ OGRANICZENIA WIEKOWEGO

PONADPROGRAMOWE KURSY DOSZKALAJĄCE

PRAKTYKI W PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA

INTERNAT I STOŁÓWKA W BUDYNKU SZKOŁY