Odbiór certyfikatów i dyplomów

Uwaga!

Wspaniałe wyniki egzaminu zawodowego!

Gratulujemy serdecznie wszystkim absolwentom!

Egzamin pisemny zdało 97,3% słuchaczy!

Egzamin praktyczny zdało 92% słuchaczy!

Zdawalność w sesji letniej osiągnęliśmy na poziomie 95%!

Certyfikaty i dyplomy będą do odebrania w sekretariacie szkoły od dnia 07.09.2022 od godz. 12:00.

 

SZKOŁA BEZPŁATNA

MATURA NIE WYMAGANA

BEZ OGRANICZENIA WIEKOWEGO

PONADPROGRAMOWE KURSY DOSZKALAJĄCE

PRAKTYKI W PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA

INTERNAT I STOŁÓWKA W BUDYNKU SZKOŁY