Modernizacja pomieszczeń internatu

Projekt pod nazwą :„ Modernizacja pomieszczeń internatu w budynku Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie w oparciu o projekt „ Dobudowa klatki schodowej oraz pochylni dla niepełnosprawnych i ogólna modernizacja pomieszczeń w budynku szkoły policealnej na podstawie pozwolenia na budowę nr 2673/09 z dn. 01.12.2009 r.” miał na celu poprawę warunków mieszkaniowych  słuchaczy szkoły.

Zadanie realizowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego obejmuje następujący zakres szczegółowy: prace budowlane, wykończeniowe, wykonanie instalacji branżowych związanych z realizacją remontu i przebudowy pomieszczeń w budynku internatu szkoły na II i IV piętrze z dostosowaniem ich  dla osób niepełnosprawnych ,

Termin realizacji –14.09.2021 r. – rozpoczęcie prac budowlanych będących przedmiotem umowy ;

30.11.2021 r. – zakończenie prac budowlanych będących przedmiotem umowy

Liczbę osób niepełnosprawnych korzystających w sposób bezpośredni   i pośredni z udzielonego  dofinansowania – 40 osób,

Koszt realizacji zadania – 956 675,59 zł

 

Kwota środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego przyznana Uchwałami Zarządu  Województwa Małopolskiego  – 450 000,00 zł

Udział własny Województwa Małopolskiego: 506 675,59

 

EFEKTY  DOFINANSOWANIA  :

Prace budowlane, które wykonaliśmy w terminie od 15.09.2021 r.  do 30.11.2021 r. miały na celu wykonanie remontu internatu w budynku szkoły.

Budynek  powstał  w latach  50 – tych i nie przechodził generalnego remontu .

Dofinansowanie  jakie otrzymała szkoła  ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego  oraz ze środków własnych budżetu Województwa Małopolskiego pozwoliło na   przebudowanie  pomieszczeń  internatu tak, że powstały kompleksy mieszkalne składające się z dwóch pokoi ze wspólną łazienką oraz aneksem kuchenny .Powstały nowe sanitariaty na II i IV piętrze oraz pralnio-suszarnia na IV piętrze. Powstały WC oraz łazienka dla osób niepełnosprawnych na III i I piętrze. Wymieniono drzwi, instalacje elektryczną, oświetleniową, oprawy , instalacje wodno-kanalizacyjną , w kilku kompleksach pokoi powstały łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych.  Wykonane pomieszczenia przystosowane są pod kątem osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych, słabowidzących , z innymi niepełnosprawnościami ruchu ,  co  poprawi ich funkcjonowanie w budynku internatu (listwy wodzące, posadzki antypoślizgowe, farby na ścianach i sufitach niepowodujące olśnienia, kontrasty w pomieszczeniach, ). Na korytarzach w internacie szkoły zamontowano poręcze dla osób niepełnosprawnych.
tablica_remont_pfron

SZKOŁA BEZPŁATNA

MATURA NIE WYMAGANA

BEZ OGRANICZENIA WIEKOWEGO

PONADPROGRAMOWE KURSY DOSZKALAJĄCE

PRAKTYKI W PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA

INTERNAT I STOŁÓWKA W BUDYNKU SZKOŁY