Logotyp 70 lat MPSM

Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

Logotyp 70 lat MPSM

Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II 2016-2021

STAŻ U PRZEDSIĘBIORCY 01-29.08.2016r. W ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

W okresie 01-29 sierpnia 2016 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w płatnym stażu u Przedsiębiorcy. 
Staż realizowany był w PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ MED-SKARPA w Krakowie oraz w KRAKOWSKIM CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII.

W stażu w PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ MED-SKARPA wzięło udział 5 uczniów, każdy uczeń zrealizował 150 godzin stażu i otrzymał stypendium stażowe. Tematyka stażu u Przedsiębiorcy obejmowała następujące zagadnienia:

 • Zapoznanie uczestnika:

 • ze strukturą organizacyjną placówki i organizacją pracy w placówce,

 • z instrukcjami, regulaminami, przepisami ppoż, bhp,

 • z uprawnieniami i odpowiedzialnością na poszczególnych stanowiskach pracy,

 • z zakresem czynności, zasadami współpracy w zespole oraz organizacją procesu rehabilitacji,

 • Samodzielne wykonywanie zabiegów masażu leczniczego (klasyczny, drenaż limfatyczny),

 • Kształtowanie postaw i umiejętności w szeroko rozumianej rehabilitacji (fizykoterapia, masaż, kinezyterapia, rehabilitacja u dzieci).

 • Obserwacja pracy w gabinetach fizykoterapii i kinezyterapii,

 • Nauka elektronicznej dokumentacji zabiegów fizykoterapeutycznych oraz kinezoterapeutycznych.

W stażu w KRAKOWSKIM CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII wzięło udział 8 uczniów, każdy uczeń zrealizował 150 godzin stażu i otrzymał stypendium stażowe. Tematyka stażu u Przedsiębiorcy obejmowała następujące zagadnienia:

 • Zapoznanie uczestnika:

 • ze strukturą organizacyjną placówki i organizacją pracy w placówce,

 • z instrukcjami, regulaminami, przepisami ppoż, bhp,

 • z uprawnieniami i odpowiedzialnością na poszczególnych stanowiskach pracy,

 • z zakresem czynności, zasadami współpracy w zespole oraz organizacją procesu rehabilitacji,

 • Samodzielne wykonywanie zabiegów masażu leczniczego (klasyczny, drenaż limfatyczny),

 • Kształtowanie postaw i umiejętności w szeroko rozumianej rehabilitacji szpitalnej (podstawy pielęgnowania chorego, fizykoterapia, masaż, kinezyterapia, terapia zajęciowa),

 • Obserwacja pracy w gabinetach fizykoterapii i kinezyterapii.

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje

Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020