Projekt Unijny

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Logo: Modernizacja kształcenia zawodowego

W latach 2011 – 2015 nasza szkoła realizowała projekt unijny:

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Był to projekt systemowy Województwa Małopolskiego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2.

W projekcie wzięło udział ogółem: 257 uczniów, w tym
kobiety: 164,
mężczyźni: 93
uczniowie niepełnosprawni ogółem: 104
Wydano 760 zaświadczeń za udział w warsztatach, kursach i stażach.

W ramach projektu zrealizowano następujące formy wsparcia:
– warsztaty interpersonalne ,,Aktywizacja potencjału osobistych możliwości – stymulacja procesów kompensacji kognitywnej” dla 91 uczniów,
– warsztaty psychologiczne ,,Optymalizacja poczucia tożsamości – wymiar aksjologiczny’’ dla 90 uczniów,
– warsztaty ,,Orientacja przestrzenna i poruszanie się” dla 30 uczniów,
– kurs pierwszej pomocy dla 90 uczniów,
– kurs w masażu ,,Taping jako terapia wspomagająca tradycyjne metody usprawniania” dla 170 uczniów,
– kurs w masażu ,,Elementy PNF w wybranych jednostkach chorobowych” dla 90 uczniów,
– kurs w masażu ,,Anatomy Trains” dla 30 uczniów,
– kurs w masażu ,,Refleksoterapia stóp” dla 30 uczniów.
– staż – wizyta zawodoznawcza w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Krynicy – Zdroju dla 20 uczniów,
– staż – wizyta zawodoznawcza w gabinecie SPA dla 90 uczniów,
– staż u Przedsiębiorcy dla 30 uczniów.

Udział w kursach i stażach był bezpłatny.


Aby pobrać “Regulamin uczestnictwa w projekcie” proszę kliknąć link poniżej.

Regulamin

Dodatkowe dokumenty:

oznaczenie KCRiO

oznaczenie MED-SKARPA


Logo kapitał ludzki

Logo: Modernizacja kształcenia zawodowego

Działania związane z projektem unijnym:

Taping XI-XII 2015

W okresie listopad – grudzień 2015r. w naszej szkole realizowany był kurs masażu dla klas drugich: ,,Taping jako terapia wspomagająca tradycyjne metody usprawniania’’. Kurs realizowany był w ramach projektu unijnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” W kursie wzięło udział 20 uczniów (2 grupy po 10 osób), kurs trwał 16 godzin dla każdej grupy. Kurs prowadził Pan Marcin Struensee z firmy Medicus Monika Struensee. Tematyka kursu obejmowała następujące zagadnienia: Część teoretyczna – 4 godziny Filozofia Zasady główne Działanie kinesiology tapingu Techniki aplikacji stosowane w kinesiology tapingu Część praktyczna – 12 godzin Diagnostyka i techniki kinesiology tapingu Testowanie powięzi mięśniowych Diagnozowanie zaburzeń w układzie ruchu Aplikacja techniki mięśniowej Aplikacja techniki korekcyjnej Aplikacja techniki powięziowej Aplikacja techniki więzadłowej Aplikacja techniki funkcjonalnej Aplikacja techniki limfatycznej Rozwiązywanie problemów funkcjonalnych w obrębie kręgosłupa: C, Th, L, L-S Rozwiązywanie problemów funkcjonalnych w obrębie kończyn górnych i dolnych.

Staż - wizyta zawodoznawcza w Sanatorium Uzdrowiskowym w Krynicy-Zdroj

W dniach: 17 – 18 – 19 września 2015r. oraz 24 – 25 – 26 września 2015r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w stażu – wizycie zawodoznawczej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Krynicy – Zdroju W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas drugich. Staż – wizyta zawodoznawcza realizowany był w ramach projektu unijnego „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W stażu – wizycie zawodoznawczej w Sanatorium Uzdrowiskowym MSW w Krynicy – Zdroju wzięło udział łącznie 20 uczniów (4 grupy po 5 osób) Staż – wizyta zawodoznawcza trwał 22 godziny dla każdej grupy. Tematyka stażu – wizyty zawodoznawczej obejmowała następujące zagadnienia: Charakterystyka Krynicy – Zdroju jako miejscowości uzdrowiskowej. Wykorzystanie bodźcujących cech klimatu oraz naturalnych surowców leczniczych w procesie terapii różnych jednostek chorobowych. Zabiegi wodolecznicze i balneologiczne. Podział i charakterystyka. Zapoznanie ze specyfiką Sanatorium jako placówki ochrony zdrowia, Masaż jako zabieg leczniczy stosowany w lecznictwie uzdrowiskowym. Rodzaje masażu, wskazania, przeciwwskazania, przygotowanie pacjenta, technika zabiegu. Terapia manualna jako metoda diagnostyczna i terapeutyczna. Omówienie i prezentacja podstawowych technik diagnostycznych i terapeutycznych, Kinezyterapia: zapoznanie z ćwiczeniami leczniczymi – gimnastyka ogólnoustrojowa na sali gimnastycznej i w środowisku wodnym, indywidualne ćwiczenia terapeutyczne z wykorzystaniem specjalistycznych metod terapeutycznych (PNF, Pilates, MDT wg McKenzie’go), DODATKOWY MODUŁ: Zapoznanie się z metodyką wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych: laser, ultradźwięki, prądy średniej częstotliwości, krioterapia, pole magnetyczne.

Staż u Przedsiębiorcy VII - VIII 2015

W okresie: lipiec – sierpień 2015r. uczniowie naszej szkoły brali udział w płatnym stażu u Przedsiębiorcy. Staż realizowany był w Przychodni Specjalistycznej MED – SKARPA, Os. Na Skarpie 6, 31 – 909 Kraków oraz w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30 – 224 Kraków w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W stażu w Przychodni Specjalistycznej MED – SKARPA w Krakowie wzięło udział łącznie 10 uczniów (2 grupy po 5 osób), W stażu w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie wzięło udział łącznie 10 uczniów (2 grupy po 5 osób). Każdy uczeń zrealizował 150 godzin stażu i otrzymał stypendium stażowe. Tematyka stażu u Przedsiębiorcy obejmowała następujące zagadnienia: Zapoznanie uczestnika z: strukturą organizacyjną placówki, organizacją pracy w placówce, instrukcjami, regulaminami i przepisami bhp i ppoż., uprawnieniami i odpowiedzialnością na poszczególnych stanowiskach pracy, zakresem czynności, zasadami współpracy w zespole, organizacją procesu rehabilitacji, Samodzielne wykonywanie zabiegów masażu leczniczego (klasyczny, drenaż limfatyczny), Kształtowanie postaw i umiejętności w szeroko rozumianej rehabilitacji (podstawy pielęgnowania chorego, fizykoterapia, masaż, kinezyterapia, terapia zajęciowa, rehabilitacja u dzieci), Obserwacja pracy w gabinetach fizykoterapii i kinezyterapii, Nauka elektronicznej dokumentacji zabiegów fizykoterapeutycznych oraz kinezoterapeutycznych.

Staż - wizyta zawodoznawcza w gabinecie SPA 2014- 2015

W roku szkolnym 2014 – 2015 w naszej szkole realizowany był staż – wizyta zawodoznawcza w gabinecie SPA. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas pierwszych i drugich. Staż – wizyta zawodoznawcza realizowany był w ramach projektu unijnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. W stażu – wizycie zawodoznawczej w gabinecie SPA wzięło udział łącznie 75 uczniów (25 grup po 3 osoby), staż – wizyta zawodoznawcza trwał 8 godzin dla każdej grupy. Staż – wizyta zawodoznawcza realizowany był w gabinecie Ego Kosmetyka & SPA w Krakowie. Tematyka stażu – wizyty zawodoznawczej obejmowała następujące zagadnienia: Poznanie specyfiki placówki i organizacji pracy w placówce, Poznanie standardów obsługi klienta SPA, Prezentacja wyposażenia gabinetów SPA, SPA marketing, Uczestniczenie w zabiegach masażu relaksacyjnego: masaż gorącymi kamieniami, masaż stemplami ziołowymi, Uczestniczenie w zabiegach na ciało: zabieg antycellulitowy, zabieg ujędrniający.

KURS MASAŻU - TAPING 2014- 2015

W roku szkolnym 2014 – 2015 w naszej szkole realizowany był kurs masażu dla klas drugich: ,,Taping jako terapia wspomagająca tradycyjne metody usprawniania’’ Kurs realizowany był w ramach projektu unijnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. W kursie wzięło udział łącznie 60 uczniów (6 grup po 10 osób), kurs trwał 16 godzin dla każdej grupy. Tematyka kursu obejmowała następujące zagadnienia: PODSTAWY TEORETYCZNE KINESIOLOGY TAPING – 4 godziny Historia kinesiology tapingu, Zasady główne kinesiology tapingu, Postrzeganie metody kinesiology tapingu, Omówienie właściwości plastrów, Omówienie technik kinesiology tapingu, Omówienie budowy oraz funkcji szyjnego, piersiowego, lędźwiowo – krzyżowego odcinka kręgosłupa, Omówienie budowy oraz funkcji kończyn dolnych i górnych. KINESIOLOGY TAPING W PRAKTYCE – 12 godzin Diagnostyka zaburzeń w układzie ruchu, Testowanie powięzi, Przygotowanie plastrów do aplikacji, Aplikacja technik mięśniowej, korekcyjnej, powięziowej, więzadłowej funkcjonalnej, limfatycznej, Aplikacje na szyjny odcinek kręgosłupa, Aplikacje na piersiowy odcinek kręgosłupa, Aplikacje na lędźwiowy i lędźwiowo – krzyżowy odcinek kręgosłupa, Aplikacje w obrębie kończyn dolnych, Aplikacje w obrębie kończyn górnych.

KURS MASAŻU ,,REFLEKSOTERAPIA STÓP'' 2014-2015

W roku szkolnym 2014– 2015 w naszej szkole realizowany był kurs masażu dla klas pierwszych: ,,Refleksoterapia stóp’’ Kurs realizowany był w ramach projektu unijnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. W kursie wzięło udział łącznie 30 uczniów (3 grupy po 10 osób), kurs trwał 15 godzin dla każdej grupy. Tematyka kursu obejmowała następujące zagadnienia: Część teoretyczna – 3 godziny Historia i teoria refleksologii, Koncepcja krążenia energii w ludzkim ciele, Zasady refleksoterapii, Zasady i metodyka zabiegu, Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu. Część praktyczna – 12 godzin Podział stopy na strefy, Wyznaczanie linii osi, Odnajdowanie poszczególnych punktów refleksologicznych.

KURS MASAŻU ,,ANATOMY TRAINS'' 2014- 2015

W roku szkolnym 2014 – 2015 w naszej szkole realizowany był kurs masażu dla klas drugich: ,,Anatomy Trains’’ Kurs realizowany był w ramach projektu unijnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. W kursie wzięło udział łącznie 30 uczniów (3 grupy po 10 osób), kurs trwał 20 godzin dla każdej grupy. Tematyka kursu obejmowała następujące zagadnienia: Część teoretyczna – 9 godzin Historia i podstawowe pojęcia koncepcji Anatomy Trains, Omówienie budowy i właściwości powięzi, Body Reading – terminologia i zastosowanie, Przebieg i funkcje taśm: - powierzchownej tylnej, - powierzchownej przedniej, - bocznej, - spiralnej, - ramienia, - funkcjonalnej, - głębokiej przedniej, Pojęcie tensegracji i jego praktyczne zastosowanie. Część praktyczna – 11 godzin Techniki uwalniania powięziowego wybranych mięśni w obrębie taśm: - powierzchownej tylnej, - powierzchownej przedniej, - bocznej, - spiralnej, - ramienia, - funkcjonalnej, - głębokiej przedniej, Praktyczna diagnostyka postawy (Bodyreading)

Staż u przedsiębiorcy 2013-2014

W okresie: lipiec – sierpień 2014r. uczniowie naszej szkoły brali udział w płatnym stażu u Przedsiębiorcy. Staż realizowany był w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie w ramach projektu unijnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. W stażu w Szpitalu Specjalistycznym im. J.Dietla w Krakowie wzięło udział łącznie 10 uczniów (2 grupy po 5 osób), każdy uczeń zrealizował 150 godzin stażu i otrzymał stypendium stażowe. Tematyka stażu u Przedsiębiorcy obejmowała następujące zagadnienia: 1. Zapoznanie uczestnika z: - strukturą organizacyjną szpitala, - organizacją pracy w placówce, - instrukcjami, regulaminami i przepisami bhp i ppoż., - uprawnieniami i odpowiedzialnością na poszczególnych stanowiskach pracy, - zakresem czynności, - zasadami współpracy w zespole, - organizacją procesu rehabilitacji, 2. Samodzielne wykonywanie zabiegów masażu leczniczego (klasyczny, drenaż limfatyczny), 3. Kształtowanie postaw i umiejętności w szeroko rozumianej rehabilitacji szpitalnej (podstawy pielęgnowania chorego, fizykoterapia, masaż, kinezyterapia, terapia zajęciowa), 4. Obserwacja pracy w gabinetach fizykoterapii i kinezyterapii.

Staż – wizyta zawodoznawcza w gabinecie SPA

W roku szkolnym 2013 – 2014 w naszej szkole realizowany był staż – wizyta zawodoznawcza w gabinecie SPA. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas pierwszych i drugich. Staż – wizyta zawodoznawcza realizowany był w ramach projektu unijnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. W stażu – wizycie zawodoznawczej w gabinecie SPA wzięło udział łącznie 15 uczniów (5 grup po 3 osoby), staż – wizyta zawodoznawcza trwał 8 godzin dla każdej grupy. Tematyka stażu – wizyty zawodoznawczej obejmowała następujące zagadnienia: Poznanie specyfiki placówki i organizacji pracy w placówce, Poznanie standardów obsługi klienta SPA, Prezentacja wyposażenia gabinetów SPA, SPA marketing, Uczestniczenie w zabiegach masażu relaksacyjnego: masaż gorącymi kamieniami, masaż stemplami ziołowymi, Uczestniczenie w zabiegach na ciało: zabieg antycellulitowy, zabieg ujędrniający.

Kurs masażu “Taping jako terapia wspomagająca tradycyjne metody usprawniania”

W latach 2011 – 2014 w naszej szkole realizowany był kurs masażu dla klas drugich: ,,Taping jako terapia wspomagająca tradycyjne metody usprawniania’’. Kurs realizowany był w ramach projektu unijnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. W kursie wzięło udział łącznie 90 uczniów (9 grup po 10 osób), kurs trwał 16 godzin dla każdej grupy. Tematyka kursu obejmowała następujące zagadnienia: Część teoretyczna – 4 godziny Filozofia Zasady główne Działanie kinesiology tapingu Techniki aplikacji stosowane w kinesiology tapingu Część praktyczna – 12 godzin Diagnostyka i techniki kinesiology tapingu Testowanie powięzi mięśniowych Diagnozowanie zaburzeń w układzie ruchu Aplikacja techniki mięśniowej Aplikacja techniki korekcyjnej Aplikacja techniki powięziowej Aplikacja techniki więzadłowej Aplikacja techniki funkcjonalnej Aplikacja techniki limfatycznej Rozwiązywanie problemów funkcjonalnych w obrębie kręgosłupa: C, Th, L, L-S Rozwiązywanie problemów funkcjonalnych w obrębie kończyn górnych i dolnych

Kurs masażu “Elementy PNF w wybranych jednostkach chorobowych”

W latach 2011 – 2014 w naszej szkole realizowany był kurs masażu dla klas drugich: ,,Elementy PNF w wybranych jednostkach chorobowych’’. Kurs realizowany był w ramach projektu unijnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. W kursie wzięło udział łącznie 90 uczniów (9 grup po 10 osób), kurs trwał 16 godzin dla każdej grupy. Tematyka kursu obejmowała następujące zagadnienia: Część teoretyczna – 4 godziny Filozofia PNF Zasady główne Omówienie technik PNF Spastyka Uszkodzenia stawów obwodowych Bóle krzyża Etapy nauki prawidłowego chodu Część praktyczna – 12 godzin Techniki PNF Wzorce PNF Rozwiązywanie problemów klinicznych wg koncepcji PNF PNF w spastyce PNF w uszkodzeniach stawów obwodowych PNF w bólach krzyża Nauka prawidłowego chodu

Warsztaty interpersonalne: “Aktywizacja potencjału osobistych możliwości – stymulacja procesów kompensacji kognitywnej” Warsztaty psychologiczne: “Optymalizacja poczucia tożsamości – wymiar aksjologiczny”

W latach 2011 – 2014 w naszej szkole realizowane były warsztaty dla klas pierwszych: Warsztaty interpersonalne: ,,Aktywizacja potencjału osobistych możliwości – stymulacja procesów kompensacji kognitywnej’’ Warsztaty psychologiczne: ,,Optymalizacja poczucia tożsamości – wymiar aksjologiczny’’ Warsztaty realizowane były w ramach projektu unijnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. W warsztatach wzięło udział łącznie 90 uczniów (6 grup), warsztaty trwały 20 godzin dla każdej grupy. Tematyka warsztatów obejmowała następujące zagadnienia: Warsztaty interpersonalne: ,,Aktywizacja potencjału osobistych możliwości – stymulacja procesów kompensacji kognitywnej’’ PROBLEMY CENTRALNE: Aktualny obraz samego siebie – poziom poznawczy i emocjonalny; Spotkanie z samym sobą, otwarcie, osobisty potencjał twórczy; Aktywizacja osobistych możliwości: potencjał poznawczy i emocjonalny; Transformacja poczucia tożsamości: ,,ja’’ aktualne – ,,ja’’ potencjalne; Empatia w spotkaniu ja – drugi człowiek. STOSOWANE TECHNIKI PRACY: Werbalny poziom komunikacji interpersonalnej; Niewerbalny poziom komunikacji interpersonalnej; Optymalizacja poziomu energetycznego, techniki aktywizujące; Relaksacja: wizualizacje krajobrazowe; Warsztaty psychologiczne: ,,Optymalizacja poczucia tożsamości – wymiar aksjologiczny’’ PROBLEMY CENTRALNE: Podświadoma warstwa poczucia tożsamości: wgląd i interpretacja; Realizacja osobistego potencjału; Zdolność do odczuwania radości i szczęścia wskaźnikami samorozwoju i samorealizacji; Osobiste poczucie dobra, piękna i prawdy w harmonizowaniu relacji ja – świat. STOSOWANE TECHNIKI PRACY: Techniki oddechowe; Techniki relaksacyjne; Osłabianie i eliminacja złogów postresowych; Likwidacja barier energetycznych; Wizualizacje wspomagające procesy zdrowia. Ukończenie warsztatów interpersonalnych: ,,Aktywizacja potencjału osobistych możliwości – stymulacja procesów kompensacji kognitywnej’’ oraz warsztatów psychologicznych: ,,Optymalizacja poczucia tożsamości – wymiar aksjologiczny’’ w łącznym wymiarze 40 godzin wyposażyło uczestników w kompetencje posługiwania się technikami wizualizacyjnymi w zakresie: Wzmacniania potencjału energetycznego; Osłabiania barier energetycznych; Osłabiania napięcia emocjonalnego; Relaksacji; Wspomagania procesów zdrowia oraz stosowania wyżej wymienionych metod w indywidualnej pracy z pacjentem.

Kurs pierwszej pomocy 2011-2014

W latach 2011 – 2014 w naszej szkole realizowany był kurs pierwszej pomocy dla klas pierwszych: Kurs realizowany był w ramach projektu unijnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. W kursie wzięło udział łącznie 90 uczniów (6 grup), kurs trwał 8 godzin dla każdej grupy. Ćwiczenia praktyczne – ćwiczenia udzielania pomocy w symulowanych zdarzeniach odbywały się w podgrupach 6 osobowych. Tematyka kursu obejmowała następujące zagadnienia: Zasady bezpieczeństwa, aspekty psychologiczne związane z niesieniem pomocy, aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy, Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, zabezpieczenie miejsca zdarzenia i ocena poszkodowanego, Organizacja i wzywanie pogotowia, Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu – profilaktyka zakażeń podczas działań ratunkowych, Postępowanie z osobą nieprzytomną oraz zasady postępowania z poszkodowanym przytomnym – ocena funkcji życiowych, Algorytm działania BLS (Basic Life Support), Resuscytacja dorosłych i dzieci – CPR (Cardio – Pulmonary Resuscitation), Defibrylator zautomatyzowany, zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną, użycie i zasada działania, Pozycja bezpieczna, Nagłe stany w toksykologii – zatrucia, rodzaje zatruć, pomoc, Nagłe stany internistyczne – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, astma, padaczka, Nagłe stany w traumatologii, urazy mechaniczne i obrażenia: złamania, zwichnięcia, skręcenia, amputacje kończyn, tamowanie i opatrywanie – krwotoki, postępowanie z ciałem obcym w ranie, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy, Oparzenia termiczne i chemiczne. Przegrzanie i udar cieplny, Pierwsza pomoc u osób porażonych prądem lub piorunem, Wypadek komunikacyjny, masowy – ewakuacja poszkodowanych z miejsca zdarzenia, wsparcie psychiczne poszkodowanego, Kompletowanie apteczki pierwszej pomocy.

Warsztaty: “Orientacja przestrzenna i poruszanie się”

W latach 2011 – 2014 w naszej szkole realizowane były warsztaty dla klas pierwszych: ,,Orientacja przestrzenna i poruszanie się’’ Warsztaty realizowane były w ramach projektu unijnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. W warsztatach wzięło udział łącznie 30 niewidomych i słabowidzących uczniów (3 grupy po 10 osób), warsztaty trwały 11 godzin dla każdego ucznia. Zajęcia prowadzone były indywidualnie z jednym uczniem. Tematyka warsztatów obejmowała następujące zagadnienia: Ogólne zasady orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się. Poruszanie się, chodzenie z przewodnikiem. Techniki ochronne bez użycia laski. Techniki poruszania się z białą laską i/lub przewodnikiem widzącym. Posługiwanie się białą laską chodzenie w pomieszczeniach, na schodach, na chodniku, ulicy; przechodzenie skrzyżowania z sygnalizacją lub bez; wsiadanie i wysiadanie z pojazdów komunikacyjnych. Bezpieczne, samodzielne i skuteczne poruszanie się i pokonywanie tras w środowisku miejskim z wykorzystaniem publicznych środków komunikacyjnych. Warsztaty miały charakter praktycznego poznawania miasta, konkretnych tras, topografii – np. terenu dworca oraz nauki bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji miejskiej. Trener pracował z uczniem ucząc go orientowania się w przestrzeni, samodzielnego docierania do konkretnych miejsc pracując w mieście, przemieszczając się wraz z niewidomym pieszo i/lub środkami komunikacji miejskiej. Głównym celem w zakresie orientacji przestrzennej jest uzyskanie przez osobę niewidomą i słabowidzącą pełnej samodzielności w bezpiecznym poruszaniu się.

SZKOŁA BEZPŁATNA

MATURA NIE WYMAGANA

BEZ OGRANICZENIA WIEKOWEGO

PONADPROGRAMOWE KURSY DOSZKALAJĄCE

PRAKTYKI W PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA

INTERNAT I STOŁÓWKA W BUDYNKU SZKOŁY