Projekt Unijny

Projekt numer MRPO.01.01.02-12-098/14 ze środków Unii Europejskiej

Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie z siedzibą przy ul. Królewskiej 86 w roku 2015 realizowała projekt numer : MRPO.01.01.02-12-098/14
pod nazwą: „Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie”

koszty kwalifikowane projektu poniesione przez placówkę wyniosły: 214 087,49 zł

W ramach realizacji projektu nr MRPO.01.01.02-12-098/14.

Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie w ramach Osi priorytetowej 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.1. Poprawa jakości usług edukacyjnych, Schemat B. Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

1. Wykonaliśmy modernizację pracowni anatomicznej,

która objęła: wymianę powierzchni podłogi i dostosowanie jej do potrzeb osób niewidomych poprzez zamontowanie stosownych prowadnic umożliwiających bezkolizyjne dotarcie osoby niewidomej do stanowiska dydaktycznego, wymianę oświetlenia celem dostosowania jej do potrzeb osób słabowidzących; wykończenie tj. pomalowanie kontrastowymi kolorami ścian, oznaczylismy listwą ścianę umożliwiając dotarcie młodzieży niepełnosprawnej do ławek – wykorzystując technikę drailingu (wodzenia ręki po ścianie). W tym celu wykonaliśmy projekt aranżacji Pracowni Anatomicznej, kosztorysy inwestorskie

2. Zakupiliśmy niżej wymieniony  sprzęt dydaktyczny  jako wyposażenie do dwóch pracowni .

PRACOWNIA ANATOMICZNA:

 • multimedialny/interaktywny atlas anatomiczny – 2 szt.
 • model elastyczny kręgosłupa – 1 szt.
 • defibrylator AED Trainer– 1 szt.
 • bieżnia mechaniczna – 1 szt.
 • projektor multimedialny Vivitek – 2 szt.
 • ekran do projektora Avtek Wall Electric – 2 szt.
 • model mięśniowy ręki ¾ naturalnych rozmiarów – 1 szt.
 • model mięśniowy nogi ¾ naturalnych rozmiarów – 1 szt.
 • szkielet człowieka na statywie – 5 szt.
 • szkielet człowieka z więzadłami stawowymi LEO na statywie – 1 szt.
 • regał zamykany – 2 szt.
 • szafa przeszklona – 3 szt.
 • ławka szkolna uczniowska – 21 szt.
 • krzesło szkolne uczniowskie – 42 szt.
 • biurko nauczycielskie – 1 szt.
 • krzesło nauczycielskie-1 szt.
 • tablica interaktywna ENO – 1 szt.

PRACOWNIA  KOMPUTEROWA:

 • komputery przenośne wraz z oprogramowaniem – 20 szt.
 • urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.
 • linijka brajlowska Focus – 4 szt.
 • program powiększający typu JAWS Professional – 4 szt. (licencja na 20 stanowisk)
 • program udźwiękawiający typu Magic Plus- 4 szt. (licencja na 20 stanowisk)

Szkoła zrealizowała cel ogólny projektu, którym było podniesienie jakości kształcenia zawodowego. Poprzez modernizację pracowni anatomicznej oraz zakup wyposażenia dydaktycznego do pracowni anatomicznej oraz pracowni komputerowej stworzyliśmy środowisko sprzyjające aktywnemu uczeniu się i rozwojowi uczniów , w szczególności niewidomych i słabowidzacych oraz stymulujące ich twórcze myślenie, eksperymentowanie, poszukiwanie nowych rozwiązań.

Fundusze Europejskie dla Małopolski

SZKOŁA BEZPŁATNA

MATURA NIE WYMAGANA

BEZ OGRANICZENIA WIEKOWEGO

PONADPROGRAMOWE KURSY DOSZKALAJĄCE

PRAKTYKI W PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA

INTERNAT I STOŁÓWKA W BUDYNKU SZKOŁY