Projekt Unijny

Niewidomi

Nasza szkoła daje możliwość nauki zawodu dla osób widzących jak i mających grupę inwalidzka ze względu na wzrok.

Nasz ośrodek kładzie jednak szczególny nacisk na szkolenie zawodowe osób niewidomych i niedowidzacych, dlatego dysponujemy wieloma udogodnieniami zarówno metodycznymi jak i dotyczącymi codziennych zajęć naszych słuchaczy. Podstawowym udogodnieniem jest współistnienie szkoły i internatu w jednym budynku. Posiadamy oczywiście takze własna stołówkę. Możliwość nauki osób zdrowych jest także w dużym stopniu udogodnieniem. Skład pokoi jest mieszany, co pozwala na rozszerzenie opieki i pomocy osobom niewidomym. W razie problemów wszyscy służą pomocą, a nasz psycholog szkolny zawsze wysłucha i doda otuchy.

Dodatkowe przedmioty, jakie oferuje szkoła to: pismo punktowe oraz maszynopisanie, które pozwalają na opanowaniu umiejętności niezbędnych dla niewidomych i niedowidzących. Jest także możliwość brania udziału w zajęciach rehabilitacji podstawowej osób niewidomych i niedowidzących (m.in. orientacja przestrzenna. Prowadzone są także zajęcia usprawnienia indywidualnego (sprawność manualna – ze względu na profil szkoły).

Następnym ułatwieniem jest wyposażenie szkoły. Pracownia anatomiczna posiada wiele przestrzennych pomocy naukowych, co znacznie ułatwia zdobywanie wiedzy z tej trudnej dziedziny. Biblioteka studium dysponuje wieloma pozycjami książkowymi dotyczących naszego szkolenia napisanych zarówno pismem punktowym jak i nagranych na kasetach magnetofonowych. Elementami zmniejszającymi stres jest indywidualne traktowanie i dostosowane do preferencji ucznia sposobu zdawanie kolokwiów, zaś dojazd na praktyki jest ulożony w ten sposób, by z niewidomym jeździł widzący kolega bądź koleżanka.

Uważamy, że stanęliśmy na wysokości zadania by zapewnić naszym słuchaczom jak najbardziej dogodne warunki do nauki.

SZKOŁA BEZPŁATNA

MATURA NIE WYMAGANA

BEZ OGRANICZENIA WIEKOWEGO

PONADPROGRAMOWE KURSY DOSZKALAJĄCE

PRAKTYKI W PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA

INTERNAT I STOŁÓWKA W BUDYNKU SZKOŁY