Projekt Unijny

Archiwum Zamówień Publicznych

Data 18.09.2015r.

 • Zawiadomienie o wyborze oferty

Data 11.09.2015r.

Sprawa Nr3/PU/2015 Kraków 11.09.2015r.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 euro W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na realizację zadania pn.

Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie – „Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie – wykonanie tablicy informacyjnej i naklejek”.

 • Zaproszenie do złożenia oferty,
 • Tablica,
 • Naklejka,

Data 18.08.2015r.

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,

Data 13.08.2015r.

 • Odpowiedź 5,

Data 12.08.2015r.

 • SIWZ z dnia 12.08.2015r.
 • Odpowiedź 4,

Data 10.08.2015r.

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 10.08.2015r,
 • Przedłużenie terminu składania ofert,
 • Odpowiedź 1,
 • Odpowiedź 2,
 • Odpowiedź 3,

Data 05.08.2015r.

Sprawa Nr PN /2 /2015                                                  

Przetarg nieograniczony na: ,,Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie – „Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie – wyposażenie do nauki w zawodzie technik masażysta”- sprzęt komputerowy

Dokumenty do pobrania:

 • Ogłoszenie,
 • SIWZ,

Data 29.07.2015.

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,

Data 21.07.2015.

 • Unieważnienie postępowania dla części 6 – sprzęt komputerowy,

Data 17.07.2015.

 • Pismo zmiana SIWZ
 • SIWZ po zmianie – 17.07.2015r.

ZAPYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:

 • Odpowiedź 1
 • Odpowiedź 2
 • Odpowiedź 3
 • Odpowiedź 4
 • Odpowiedź 5
 • Odpowiedź 6

Data 16.07.2015r.

 • Zmiana SIWZ – 16.07.2015r.
 • SIWZ po zmianie – 16.07.2015r.

Data: 14.07.2015r.

Sprawa Nr PN/1/2015

Przetarg nieograniczony na: ,,Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie – „Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie – wyposażenie do nauki w zawodzie technik masażysta”

Dokumenty do pobrania:

 • Ogłoszenie,
 • SIWZ,
 • Rys. nr 1 – szafy,
 • Rys. nr 2 – biurko nauczyciela,

Data: 10.06.2015r.

Zawiadomienie z dnia 10.06.2015r. o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie poniżej 30000 euro na wykonanie zadania pn. Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie – „Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie – wykonanie modernizacji sali dydaktycznej”.

Do pobrania dokumenty:

1. Zawiadomienie o wyborze oferty Kliknij aby pobrać


Data: 01.06.2015r.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ

30 000 euro W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na realizację zadania pn.

Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie – „Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie – wykonanie modernizacji sali dydaktycznej”.

Aby pobrać poniższe dokumenty proszę kliknąć tutaj

Zaproszenie do złożenia oferty (plik zaproszenie)
Dokumentacja projektowa(wszystkie pliki pdf rysunków)
Zał nr 5a- przedmiar robót budowlanych
Zał nr 5b- przedmiar robót elektrycznych
Zał nr 6 -STWIORB


Data: 01.04.2015r.

Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000 euro

na realizację zadania pn. “Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie – “Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie – wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji sali dydaktycznej”.

Do pobrania dokumenty:

1. Zaproszenie do złożenia oferty Kliknij aby pobrać
2. Opis wnętrzówka Kliknij aby pobrać
3. Instalacja- rys. nr 13 Kliknij aby pobrać
4. Instalacja – rys. nr 19 Kliknij aby pobrać
5. Rysunek nr 4 Kliknij aby pobrać
6. Opis Kliknij aby pobrać


Data: 13.04.2015r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania pn.”Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie – „Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie – wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji sali dydaktycznej.

Do pobrania dokumenty:

1. Zawiadomienie o wyborze oferty Kliknij aby pobrać

SZKOŁA BEZPŁATNA

MATURA NIE WYMAGANA

BEZ OGRANICZENIA WIEKOWEGO

PONADPROGRAMOWE KURSY DOSZKALAJĄCE

PRAKTYKI W PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA

INTERNAT I STOŁÓWKA W BUDYNKU SZKOŁY