Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej

logotypy

Budynek Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie  nie spełniał aktualnych standardów energetycznych, co powodowało  wysoką konsumpcję energii cieplnej oraz elektrycznej. W celu obniżenia zużycia energii w ramach realizacji projektu planowana jest modernizacja budynku z wykorzystaniem nowoczesnych technologii budowlanych i energii z odnawialnych źródeł. Konieczność zwiększenia efektywności energetycznej budynku wynika z troski o środowisko naturalne

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś priorytetowa – Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 – Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne.

Szacunkowa wartość Partnera  projektu Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie  wynosi: 4 267 450,00 zł .

Lata realizacji: 2015 – 2022

TablicaModernizacja1

SZKOŁA BEZPŁATNA

MATURA NIE WYMAGANA

BEZ OGRANICZENIA WIEKOWEGO

PONADPROGRAMOWE KURSY DOSZKALAJĄCE

PRAKTYKI W PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA

INTERNAT I STOŁÓWKA W BUDYNKU SZKOŁY