Logotyp 70 lat MPSM

Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

Logotyp 70 lat MPSM

Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

Obowiązek informacyjny RODO dla Ucznia

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – Uczeń

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach realizacji usług oświatowych jest Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie, ul. Królewska 86, 30-079 Kraków, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: sekretariat@mpsm.edu.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: 12 638-56-61.

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: biuro@personal-data.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646) oraz przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz.1457), w związku z art. 6 ust. 1 lit. c i lit. d oraz art. 9 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.) (dalej: RODO);

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • bieżącej działalność Szkoły jako placówki edukacyjnej,
 • dokumentowanie nauki (dziennik zajęć – rejestrowanie tematów, wyników nauczania),
 • potwierdzanie przebiegu nauczania dla byłych uczniów lub opiekunów prawnych (na ich wniosek) realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych będą:

 • podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Szkoły.

Okres przechowywania danych

Dokumenty przechowywane są zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującymi u Administratora instrukcjami archiwizacji.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji usług oświatowych.

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.

Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach subskrypcji naszego fanpage`a na Facebooku poprzez wybranie opcji „Lubię to” lub „Obserwuj” oraz publikowania przez Państwa komentarzy pod postami na naszym profilu, a także wymiany korespondencji w aplikacji Messenger jest Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie (MPSM), ul. Królewska 86,
30-079 Kraków, reprezentowana przez Dyrektora.

Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem pod adresem e-mail: sekretariat@mpsm.edu.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: 12 638-56-61.

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (IOD), pisząc na adres
e-mail: biuro@personal-data.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody udzielonej wraz z wejściem na nasz fanpage lub przesłaniem wiadomości.

 

Dane osobowe tj. dane identyfikujące Państwa profil (imię, nazwisko, inne dane udostępnione na profilu), wizerunek, treść Państwa komentarzy oraz rozmów prowadzonych za pomocą aplikacji Messenger przetwarzane są w celu:

 • prowadzenia fanpage`a,
 • wymiany korespondencji.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych będą:

 • właściciel portalu społecznościowego Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych, dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy,
 • podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla MPSM.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe zbierane w związku z tym, że subskrybują Państwo nasz fanpage będą przetwarzane do czasu anulowania subskrypcji naszego profilu przez Państwa. Informacje zawarte w udostępnionych przez Państwa komentarzach będą dostępne do czasu usunięcia ich przez Państwa. Natomiast dane znajdujące się
w wiadomościach prywatnych są przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie lub do chwili usunięcia przez Państwa swojego profilu
na Facebook’u.

 

Gromadzone przez Facebook Państwa dane osobowe, tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram, podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka, dostępnym pod adresem: (https://pl-pl.facebook.com/legal/terms).

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości przeglądania fanpage`a, pozostawiania komentarzy lub kontaktu z MPSM za pomocą aplikacji Messenger.

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przez spółkę Facebook Ireland Ltd. są dostępne na stronie internetowej: https://www.facebook.com/about/privacy

Jadłospis 29.01.- 09.02.2024

Wykaz alergenów 29.01.2024 Poniedziałek Śniadanie: Serek twój smak 150g(7)., pomidor 70g, powidło 30g, masło 14g(7)., chleb (1),bułka(1) Zupa mleczna (1,7), Kakao(7), herb. cyt. Obiad: Rosół z makaronem 450ml (1,9)Ziemniaki, filet z kurczaka po parysku z ananasem 248...

Jadłospis 15.01-26.01.2024

Wykaz alergenów 15.01.2024 Poniedziałek Śniadanie: Serek twój smak 150g(7)., pomidor 70g, masło 14g(7)., nutela15g (5,7),chleb (1),bułka(1), Kakao(7), herb. cyt. zupa mleczna(1,7) Obiad: Krem wielowarzywny z groszkiem ptysiowym 450mlZiemniaki lub ryż, pulpety w sosie...

Jubileusz – numer konta do wpłat za bankiet

ORBIS S.A. Oddział Hotel Novotel Kraków City West w Krakowie ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków Bank PEKAO SA ul. Grzegorzecka 21, 31-523 Krakow, Polska Numer konta: PL 37124062921111001066804090 SWIFT Code: PKOPPLPW W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko...

Jadłospis 2-12.01.2024

Wykaz alergenów 02.01.2024 Wtorek Śniadanie: Ser topiony plasterkowy 75g(7),pomidor 70g, dżem 30g, masło 14g(7), chleb (1), bułka(1) Kakao(7), herb. cyt.,banan Obiad: Rosół z makaronem 450ml (1,9).Ziemniaki, Kotlet drobiowy po parysku 266 g (1,3,7), surówka z kapusty...

Życzenia Świąteczne

Na czas Narodzenia Pańskiego życzymy zdrowia, szczęścia, radości i pokoju. Niech ten wyjątkowy okres upłynie w ciepłej atmosferze, z zapachem choinki i świątecznych potraw, przy dźwiękach tradycyjnych kolęd, w gronie Rodziny i Przyjaciół. Błogosławionych Świąt Bożego...

Komunikat dotyczący obchodów jubileuszu 70-lecia szkoły

Informacje dotyczące organizacji obchodów 70 - lecia Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie w dniach 14 – 16 marca 2024 r. Msza św. w intencji społeczności MPSM – czwartek 14 marca 2024 r. godz. 16:00, Kościół NMP z Lourdes,...