Logotyp 70 lat MPSM

Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

Logotyp 70 lat MPSM

Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Dowiedz się jak zostać naszym uczniem!

Składanie dokumentów: 22 marca – 23 lipca 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości list przyjętych i nieprzyjętych: 5 sierpnia 2024 r. godz. 12:00.

 

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły do pobrania tutaj [plik PDF | 207KB] lub w sekretariacie szkoły. Wniosek zawiera w sobie prośbę o przyjęcie do Internatu szkoły (punkt 6).
 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej;
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w zawodzie Technik Masażysta

Skierowanie jest wystawiane w sekretariacie szkoły. Na prośbę kandydata istnieje możliwość wysłania skierowania pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Szkoła ma podpisaną umowę z Małopolskim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Krakowie, ul. Zygmunta Augusta 1, tel: (12 4242022);

 • Oświadczenie o posiadaniu aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego (do pobrania tutaj [plik PDF | 71KB])
 • 2 fotografie (30mm x 42 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;

Osoby z niepełnosprawnością dodatkowo zobowiązane są dostarczyć:

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na dany etap kształcenia w 2 letniej szkole policealnej – wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną;
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – wydane przez odpowiednią instytucję.

Dodatkowe dokumenty do pobrania:

Rekrutacja uzupełniająca

Do 12.08.2024 r. – składanie dokumentów w postępowaniu uzupełniającym

23.08.2024 r. godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w wyniku postępowania uzupełniającego.

W przypadku wolnych miejsc dokumenty będą przyjmowane do 30.08.2024 r do
godz. 12:00.
art. 154 ust. 9 z dn. 14.12.2016 Prawo Oświatowe ( Dz. U. 2023 poz. 900
z późn. zm.)

Powyższe dokumenty należy złożyć w szkole w białej papierowej teczce, wyraźnie podpisanej imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania oraz telefonem kontaktowym. Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! 🙂

 

Szkoła przeszła gruntowny remont

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć:

Atuty MPSM:

 • szkoła bezpłatna,
 • matura nie wymagana,
 • dwuletni cykl nauki zakończony egzaminem państwowym - tytuł tetchnika masażysty,
 • nauka w trybie dziennym od poniedziałku do piątku,
 • bez ograniczenia wiekowego,
 • ponadprogramowe kursy doszkalające,
 • praktyki w placówkach służby zdrowia,
 • internat i stołówka w budynku szkoły,

Najnowsze posty