Logotyp 70 lat MPSM

Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

Logotyp 70 lat MPSM

Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

Kontakt

Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie.

ul. Królewska 86,
30-079 Kraków

tel:/fax 12 638-56-61

internat tel: 12 636-63-81

portiernia: 12 636-63-66

e-mail: sekretariat@mpsm.edu.pl

adres skrzynki na portalu ePUAP: SPIMLNR2_KrakowWyświetl większą mapę


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – Korespondencja

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach wymiany korespondencji jest Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie, ul. Królewska 86,30-079 Kraków, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: sekretariat@mpsm.edu.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: 12 638-56-61.

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych – Julią Szablowską, pisząc na adres: biuro@personal-data.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. c oraz art. 9 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.) (dalej: RODO);

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

  • wymiany korespondencji.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych będą:

  • podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Szkoły.

Okres przechowywania danych                                     

  • Dane będą przechowywane do czasu zakończenia korespondencji lub do momentu cofnięcia zgody, chyba że jej archiwizacja korespondencji jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia korespondencji.

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.

Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.