Logotyp 70 lat MPSM

Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

Logotyp 70 lat MPSM

Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

Projekt Unijny

Projekt

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” 2016-2021

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Oś priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów, Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


05.06.2023 r.

Dyrekcja Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie  zaprasza słuchaczki i słuchaczy  klas pierwszych i drugich do udziału w projekcie: “staż zawodowy  u Pracodawcy” w okresie wakacyjnym: lipiec, sierpień 2023 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od 05 do 13 czerwca 2023 r.

W ramach projektu przewiduje się realizację 150 g stażu z możliwością wypłaty stypendium stażowego zgodnie z Regulaminem udzielania stypendiów stażowych uczniom szkół prowadzonych przez Województwo Małopolskie w ramach projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach RPO WM 2014-2020.

Poniżej przedstawiamy niezbędną w  procesie REKRUTACJI dokumentację (do pobrania):

 1. Ogłoszenie.
 2. Regulamin Rekrutacji,
 3. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy,
 4. Załącznik nr 2 – Deklaracja,
 5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu,
 6. Załącznik nr 4 –  Zakres danych osobowych,
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika projektu.

Wszelkie informacje na temat stażu u Pracodawcy, powyższe dokumenty oraz wzór umowy na realizację stażu są dostępne w pokoju 105 (I piętro) -stanowisko Specjalisty ds. wsparcia  zawodowego i realizacji staży ( tel. 12 638 56 61).

26.05.2023 r.

Zaproszenie na  spotkanie w sprawie organizacji stażu zawodowego u Pracodawcy w 2023 r. 

Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie zaprasza słuchaczy  klas II  na spotkanie  informacyjne na temat miesięcznego   płatnego  STAŻU ZAWODOWEGO U PRACODAWCY  organizowanego z projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”   w okresie lipiec, sierpień 2023 r.

Spotkanie odbędzie się w dniu:   1 czerwca  2023 r. (czwartek) ,  godz. 15.30 , III piętro –  sala wykładowa  (niebieska).

Podczas spotkania  zostaną omówione: zasady rekrutacji,  przedstawiona zostanie umowa na realizację stażu,    ramowy program stażu,     wzory dokumentów.

W ramach projektu przewiduje się realizację 150 g stażu z możliwością wypłaty stypendium stażowego zgodnie z Regulaminem udzielania stypendiów stażowych uczniom szkół prowadzonych przez Województwo Małopolskie w ramach projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach RPO WM 2014-2020.

Informacje na temat stażu można uzyskać w  pokoju 105 – stanowisko  Specjalisty ds. wsparcia  zawodowego i realizacji staży  , tel. 12 638-56-61.

01.03.2023 r.

Dyrekcja Małopolskiej Policealnej Szkoły  Masażu  Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie z siedzibą przy ul. Królewskiej 86, 30-079 Kraków zaprasza słuchaczy klas pierwszych i drugich do udziału w organizowanych  przez szkołę w roku szkolnym 2022/2022   w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”  następujących formach wsparcia:

Kurs Masażu Tkanek Głębokich – 1 grupa

Kurs Tapingu- 1 grupa,

Kurs Masążu Lomi Lomi – 1 grupa

Doradztwo zawodowe – 3 grupy

Rekrutacja na w/w formy wsparcia odbędzie się w terminie:

od  1 do  7 marca 2023 r.

Poniżej przedstawiamy niezbędną dokumentację (do pobrania tutaj) :

 1. KOMUNIKAT.
 2. Regulamin rekrutacji
 3. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
 4. Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa
 5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu.
 6. Załącznik nr 4 – Zakres danych osobowych.
 7. Załącznik nr 5- Oświadczenie o wizerunku.

Ponadto dokumentację dotyczącą w/w form wsparcia zawodowego  oraz inne niezbędne informacje można uzyskać w szkole w pokoju 105 – stanowisko  Specjalisty ds. wsparcia zawodowego i realizacji staży ; nr tel. 12 638 56 61 ; e-mailem: elzbieta.mniszak@mpsm.edu.pl

01.03.2023 r.

Dyrekcja Małopolskiej  Policealnej Szkoły Masażu  Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  w Krakowie z siedzibą przy ul. Królewskiej 86, 30-079 Kraków zaprasza nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkole do wzięcia udziału w organizowanym   w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” Kursie zawodowym ” Terapii narzędziowej tkanek miękkich IASTM (Instrument Assisted  Soft Tissue Manipulation)”

Rekrutacja na kurs odbędzie się w terminie: od 1 do 7 marca 2023 r.

Poniżej przedstawiamy niezbędną dokumentację (do pobrania) :

 1. KOMUNIKAT.
 2. Regulamin rekrutacji.
 3. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
 4. Załącznik nr 2 – Deklaracja – oświadczenie uczestnictwa w projekcie
 5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu.
 6. Załącznik Nr 4 – Zakres danych osobowych,
 7.  Załącznik Nr 5  – Oświadczenie o wizerunku.

Ponadto dokumentację dotyczącą kursów oraz inne niezbędne informacje można uzyskać w szkole w pokoju 105 – stanowisko  Specjalisty ds. wsparcia zawodowego i realizacji staży ; nr tel. 12 638 56 61 ; e-mailem: elzbieta.mniszak@mpsm.edu.pl

10.01.2023 r.

Dyrekcja Małopolskiej Policealnej Szkoły  Masażu  Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie z siedzibą przy ul. Królewskiej 86, 30-079 Kraków  ogłasza rekrutację uzupełniającą  i zaprasza  słuchaczy klas pierwszych i drugich na  organizowany  przez szkołę    w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”  Kurs Prawa Jazdy kat. B,

Rekrutacja na w/w formę wsparcia odbędzie się w terminie:

od  10 do 12 stycznia  2023 roku.

Poniżej przedstawiamy niezbędną dokumentację (do pobrania tutaj) :

 1. KOMUNIKAT.
 2. Regulamin rekrutacji
 3. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
 4. Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa
 5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu.
 6. Załącznik nr 4 – Zakres danych osobowych.
 7. Załącznik nr 5- Oświadczenie o wizerunku.

Ponadto dokumentację dotyczącą w/w form wsparcia zawodowego  oraz inne niezbędne informacje można uzyskać w szkole w pokoju 105 – stanowisko  Specjalisty ds. wsparcia zawodowego i realizacji staży ; nr tel. 12 638 56 61 ; e-mailem: elzbieta.mniszak@mpsm.edu.


10.10.2022 r.

Dyrekcja Małopolskiej Policealnej Szkoły  Masażu  Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie z siedzibą przy ul. Królewskiej 86, 30-079 Kraków zaprasza słuchaczy klas pierwszych i drugich do udziału w organizowanych  przez szkołę w roku szkolnym 2022/2022   w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”  następujących formach wsparcia:

Kurs Masażu Tkanek Głębokich – 2 grupy

Kurs Tapingu- 1 grupa,

Kurs Prawo Jazdy kat. B,

Doradztwo zawodowe – 3 grupy

Rekrutacja na w/w formy wsparcia odbędzie się w terminie:

od  10 do 14 października 2022 roku.

Poniżej przedstawiamy niezbędną dokumentację (do pobrania tutaj) :

 1. KOMUNIKAT.
 2. Regulamin rekrutacji
 3. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
 4. Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa
 5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu.
 6. Załącznik nr 4 – Zakres danych osobowych.
 7. Załącznik nr 5- Oświadczenie o wizerunku.

Ponadto dokumentację dotyczącą w/w form wsparcia zawodowego  oraz inne niezbędne informacje można uzyskać w szkole w pokoju 105 – stanowisko  Specjalisty ds. wsparcia zawodowego i realizacji staży ; nr tel. 12 638 56 61 ; e-mailem: elzbieta.mniszak@mpsm.edu.pl

 


06.07.2022 r.

Dyrekcja Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie  zaprasza słuchaczki i słuchaczy  klas drugich do udziału w projekcie: “staż zawodowy  u Pracodawcy” w okresie wakacyjnym: lipiec, sierpień 2022 r. (rekrutacja uzupełniająca).

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od 06 do 07 lipca 2022 r.

W ramach projektu przewiduje się realizację 150 g stażu z możliwością wypłaty stypendium stażowego zgodnie z Regulaminem udzielania stypendiów stażowych uczniom szkół prowadzonych przez Województwo Małopolskie w ramach projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach RPO WM 2014-2020.

Poniżej przedstawiamy niezbędną w  procesie REKRUTACJI dokumentację (do pobrania):

 1. Ogłoszenie.
 2. Regulamin Rekrutacji,
 3. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy,
 4. Załącznik nr 2 – Deklaracja,
 5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu,
 6. Załącznik nr 4 –  Zakres danych osobowych,
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika projektu.

Wszelkie informacje na temat stażu u Pracodawcy, powyższe dokumenty oraz wzór umowy na realizację stażu są dostępne w pokoju 111 (I piętro) -stanowisko Specjalisty ds. kształcenia zawodowego i realizacji staży ( tel. 12 638 56 61)


13.06.2022 r.

Dyrekcja Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie  zaprasza słuchaczki i słuchaczy  klas drugich do udziału w projekcie: “staż zawodowy  u Pracodawcy” w okresie wakacyjnym: lipiec, sierpień 2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od 13 do 17 czerwca 2022 r.

W ramach projektu przewiduje się realizację 150 g stażu z możliwością wypłaty stypendium stażowego zgodnie z Regulaminem udzielania stypendiów stażowych uczniom szkół prowadzonych przez Województwo Małopolskie w ramach projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach RPO WM 2014-2020.

Poniżej przedstawiamy niezbędną w  procesie REKRUTACJI dokumentację (do pobrania):

 1. Ogłoszenie.
 2. Regulamin Rekrutacji,
 3. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy,
 4. Załącznik nr 2 – Deklaracja,
 5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu,
 6. Załącznik nr 4 –  Zakres danych osobowych,
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika projektu.

Wszelkie informacje na temat stażu u Pracodawcy, powyższe dokumenty oraz wzór umowy na realizację stażu są dostępne w pokoju 111 (I piętro) -stanowisko Specjalisty ds. kształcenia zawodowego i realizacji staży ( tel. 12 638 56 61).


25.05.2022 r.

Zaproszenie na  spotkanie w sprawie organizacji stażu zawodowego u Pracodawcy w 2022 r. 

Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie zaprasza słuchaczy  klas II  na spotkanie  informacyjne na temat miesięcznego   płatnego  STAŻU ZAWODOWEGO U PRACODAWCY  organizowanego z projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”   w okresie lipiec, sierpień 2022 r.

Spotkanie odbędzie się w dniu:   31 maja  2022 r. (wtorek) ,  godz. 15.30 , III piętro –  sala wykładowa  (niebieska).

Podczas spotkania  zostaną omówione: zasady rekrutacji,  przedstawiona zostanie umowa na realizację stażu,    ramowy program stażu,     wzory dokumentów.

W ramach projektu przewiduje się realizację 150 g stażu z możliwością wypłaty stypendium stażowego zgodnie z Regulaminem udzielania stypendiów stażowych uczniom szkół prowadzonych przez Województwo Małopolskie w ramach projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach RPO WM 2014-2020.

Informacje na temat stażu można uzyskać w  pokoju 111 – stanowisko  Specjalisty ds. wsparcia  zawodowego i realizacji staży  , tel. 12 638-56-61.


06.04.2022 r.

Dyrekcja Małopolskiej  Policealnej Szkoły Masażu  Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  w Krakowie z siedzibą przy ul. Królewskiej 86, 30-079 Kraków zaprasza nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkole do wzięcia udziału w organizowanym   w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”  KURSIE  ZAWODOWYM  MASAŻU  MIOTEŁKAMI I KIJAMI BAMBUSOWYMI .

Rekrutacja na kurs odbędzie się w terminie: od 6 do 11 kwietnia 2022 r.

Poniżej przedstawiamy niezbędną dokumentację (do pobrania) :

 1. KOMUNIKAT.
 2. Regulamin rekrutacji.
 3. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
 4. Załącznik nr 2 – Deklaracja – oświadczenie uczestnictwa w projekcie
 5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu.
 6. Załącznik Nr 4 – Zakres danych osobowych,
 7.  Załącznik Nr 5  – Oświadczenie o wizerunku.

Ponadto dokumentację dotyczącą kursów oraz inne niezbędne informacje można uzyskać w szkole w pokoju 111 – stanowisko  Specjalisty ds. wsparcia zawodowego i realizacji staży ; nr tel. 12 638 56 61 ; e-mailem: elzbieta.mniszak@mpsm.edu.pl

06.04.2022 r.

Dyrekcja Małopolskiej Policealnej Szkoły  Masażu  Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie z siedzibą przy ul. Królewskiej 86, 30-079 Kraków zaprasza  słuchaczy klas pierwszych i drugich do udziału w organizowanym  przez szkołę w semestrze letnim  roku szkolnego  2021/2022    w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”  Kursie Tapingu

Rekrutacja na kursy odbędzie się w terminie

od  6 do  11 kwietnia 2022 r.

Poniżej przedstawiamy niezbędną dokumentację (do pobrania tutaj) :

 1. KOMUNIKAT.
 2. Regulamin rekrutacji kursy MPSM nr 2
 3. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
 4. Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa
 5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu.
 6. Załącznik nr 4 – Zakres danych osobowych.
 7. Załącznik nr 5- Oświadczenie o wizerunku.

Ponadto dokumentację dotyczącą kursów oraz inne niezbędne informacje można uzyskać w szkole w pokoju 111 – stanowisko  Specjalisty ds. wsparcia zawodowego i realizacji staży ; nr tel. 12 638 56 61 ; e-mailem: elzbieta.mniszak@mpsm.edu.pl

25.03.2022 r.

Dyrekcja Małopolskiej Policealnej Szkoły  Masażu  Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie z siedzibą przy ul. Królewskiej 86, 30-079 Kraków zaprasza słuchaczy klas pierwszych i drugich do wzięcia udziału w organizowanym  przez Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego  w Krakowie, Oś. Teatralne 4a bezpłatnym kursie języka ukraińskiego  organizowanym   w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 31 marca 2022 r. do godz. 14.00

Informacje szczegółowe (do pobrania tutaj) :

01.02.2022 r.

Dyrekcja Małopolskiej Policealnej Szkoły  Masażu  Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie z siedzibą przy ul. Królewskiej 86, 30-079 Kraków zaprasza słuchaczy klas pierwszych i drugich do udziału w organizowanym  przez szkołę w roku szkolnym 2021/2022   w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”  kursie Prawo Jazdy kat. B.

Rekrutacja uzupełniająca na kurs odbędzie się w terminie:

od  01 lutego do 03 lutego  2022 roku.

Poniżej przedstawiamy niezbędną dokumentację (do pobrania tutaj) :

 1. KOMUNIKAT.
 2. Regulamin rekrutacji kursy MPSM nr 2
 3. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
 4. Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa
 5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu.
 6. Załącznik nr 4 – Zakres danych osobowych.
 7. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o wizerunku.

Ponadto dokumentację dotyczącą kursu oraz inne niezbędne informacje można uzyskać w szkole w pokoju 111 – stanowisko  Specjalisty ds. wsparcia zawodowego i realizacji staży ; nr tel. 12 638 56 61 ; e-mailem: elzbieta.mniszak@mpsm.edu.pl

28.09.2021 r.

Dyrekcja Małopolskiej  Policealnej Szkoły Masażu  Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  w Krakowie z siedzibą przy ul. Królewskiej 86, 30-079 Kraków zaprasza nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkole do wzięcia udziału w organizowanym  w roku szkolnym 2021/2022  KURSIE  ZAWODOWYM TERAPII MANUALNEJ  w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” :

Rekrutacja na kurs odbędzie się w terminie: od 28 września do 4 października  2021 r.

Poniżej przedstawiamy niezbędną dokumentację (do pobrania) :

 1. KOMUNIKAT.
 2. Regulamin rekrutacji.
 3. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
 4. Załącznik nr 2 – Deklaracja – oświadczenie uczestnictwa w projekcie
 5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu.
 6. Załącznik Nr 4 – Zakres danych osobowych,
 7.  Załącznik Nr 5  – Oświadczenie o wizerunku.

Ponadto dokumentację dotyczącą kursów oraz inne niezbędne informacje można uzyskać w szkole w pokoju 111 – stanowisko  Specjalisty ds. wsparcia zawodowego i realizacji staży ; nr tel. 12 638 56 61 ; e-mailem: elzbieta.mniszak@mpsm.edu.pl

28.09.2021 r.

Dyrekcja Małopolskiej Policealnej Szkoły  Masażu  Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie z siedzibą przy ul. Królewskiej 86, 30-079 Kraków zaprasza uczniów klas pierwszych i drugich do udziału w organizowanych  przez szkołę w roku szkolnym 2021/2022    w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” następujących  kursach:

 1. Kurs Masażu Tkanek Głębokich (klasy II – dwie grupy );
 2. Kurs Relaksacyjny z elementami Ajurwedy (I i II klasa);
 3. Kurs Prawo Jazdy kat. B (I i II klasy).

Rekrutacja na kursy odbędzie się w terminie

od  28 września do 04 października  2021 roku.

Poniżej przedstawiamy niezbędną dokumentację (do pobrania tutaj) :

 1. KOMUNIKAT.
 2. Regulamin rekrutacji kursy MPSM nr 2
 3. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
 4. Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa
 5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu.
 6. Załącznik nr 4 – Zakres danych osobowych.
 7. Załącznik nr 5- Oświadczenie o wizerunku.

Ponadto dokumentację dotyczącą kursów oraz inne niezbędne informacje można uzyskać w szkole w pokoju 111 – stanowisko  Specjalisty ds. wsparcia zawodowego i realizacji staży ; nr tel. 12 638 56 61 ; e-mailem: elzbieta.mniszak@mpsm.edu.pl

09.06.2021 r.

Dyrekcja Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie  zaprasza uczniów klas drugich do udziału w projekcie: “staż u Pracodawcy” w okresie wakacyjnym: lipiec, sierpień 2021 r.

W ramach projektu przewiduje się realizację 150 g stażu z możliwością wypłaty stypendium stażowego zgodnie z Regulaminem udzielania stypendiów stażowych uczniom szkół prowadzonych przez Województwo Małopolskie w ramach projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach RPO WM 2014-2020.

Poniżej przedstawiamy niezbędną w  procesie REKRUTACJI dokumentację (do pobrania):

 1. Ogłoszenie.
 2. Regulamin Rekrutacji,
 3. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy,
 4. Załącznik nr 2 – Deklaracja,
 5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu,
 6. Załącznik nr 4 –  Zakres danych osobowych,
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika projektu.

Wszelkie informacje na temat stażu u Pracodawcy, powyższe dokumenty oraz wzór umowy na realizację stażu są dostępne w pokoju 111 (I piętro) -stanowisko Specjalisty ds. kształcenia zawodowego i realizacji staży ( tel. 12 638 56 61).

30.04.2021 r.

Dyrekcja Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie z siedzibą przy ul. Królewskiej 86, 30-079 Kraków zaprasza słuchaczy do udziału w organizowanym przez szkołę w drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021 w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” następującym kursie:

Kurs Tapingu
Rekrutacja na kurs odbędzie się w terminie
od 30 kwietnia do 7 maja 2021 roku.

Poniżej przedstawiamy niezbędną dokumentację (do pobrania tutaj) :

KOMUNIKAT.
Regulamin rekrutacji kursy MPSM nr 2
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa
Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu.
Załącznik nr 4 – Zakres danych osobowych.
Załącznik nr 5- Oświadczenie o wizerunku.
Ponadto dokumentację dotyczącą kursów oraz inne niezbędne informacje można uzyskać w szkole w pokoju 111 – stanowisko Specjalisty ds. wsparcia zawodowego i realizacji staży ; nr tel. 12 638 56 61 ; e-mailem: sekretariat@mpsm.edu.pl

30.04.2021 r.

Dyrekcja Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną COVID 19 nie odbędzie się zaplanowany do realizacji w drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021 KURS MASAŻU TKANEK GŁĘBOKICH dla słuchaczy szkoły w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” ( rekrutacja prowadzona była w terminie od 24 lutego do 2 marca 2021 r. ).

24.02.2021 r.

Dyrekcja Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie z siedzibą przy ul. Królewskiej 86, 30-079 Kraków zaprasza słuchaczy do udziału w organizowanych przez szkołę w drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021 w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” następującym kursie:
Kurs Masażu Tkanek Głębokich (dwa kursy)
Rekrutacja na kursy odbędzie się w terminie

od 24 lutego do 2 marca 2021 roku.

Poniżej przedstawiamy niezbędną dokumentację (do pobrania tutaj) :

KOMUNIKAT.
Regulamin rekrutacji kursy MPSM nr 2
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa
Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu.
Załącznik nr 4 – Zakres danych osobowych.
Załącznik nr 5- Oświadczenie o wizerunku.
Ponadto dokumentację dotyczącą kursów oraz inne niezbędne informacje można uzyskać w szkole w pokoju 111 – stanowisko Specjalisty ds. wsparcia zawodowego i realizacji staży ; nr tel. 12 638 56 61 ; e-mailem: sekretariat@mpsm.edu.pl

07.10.2020 r.

Dyrekcja Małopolskiej Policealnej Szkoły  Masażu  Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie z siedzibą przy ul. Królewskiej 86, 30-079 Kraków zaprasza słuchaczy  do udziału w organizowanych  przez szkołę w pierwszym semestrze  roku szkolnego  2020/2021    w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” następujących  kursach:
 1. Kurs Masażu Tkanek Głębokich  (dwa kursy)
 2. Kurs Tapingu.

Rekrutacja na kursy odbędzie się w terminie

od  07 do 12 października   2020 roku.

Poniżej przedstawiamy niezbędną dokumentację (do pobrania tutaj) :

 1. KOMUNIKAT.
 2. Regulamin rekrutacji kursy MPSM nr 2
 3. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
 4. Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa
 5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu.
 6. Załącznik nr 4 – Zakres danych osobowych.
 7. Załącznik nr 5- Oświadczenie o wizerunku.

Ponadto dokumentację dotyczącą kursów oraz inne niezbędne informacje można uzyskać w szkole w pokoju 111 – stanowisko  Specjalisty ds. wsparcia zawodowego i realizacji staży ; nr tel. 12 638 56 61 ; e-mailem: sekretariat@mpsm.edu.pl

03.06.2020 r.

Dyrekcja Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie zaprasza uczniów klas drugich do udziału w projekcie: “staż u Pracodawcy” w okresie wakacyjnym: lipiec, sierpień 2020 r.

W ramach projektu przewiduje się realizację 150 g stażu z możliwością wypłaty stypendium stażowego zgodnie z Regulaminem udzielania stypendiów stażowych uczniom szkół prowadzonych przez Województwo Małopolskie w ramach projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach RPO WM 2014-2020.

Poniżej przedstawiamy niezbędną w w procesie REKRUTACJI dokumentację (do pobrania):

 1. Ogłoszenie.
 2. Regulamin Rekrutacji,
 3. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy,
 4. Załącznik nr 2 – Deklaracja,
 5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu,
 6. Załącznik nr 4 –  Zakres danych osobowych,
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika projektu.

Wszelkie informacje na temat stażu u Pracodawcy, powyższe dokumenty oraz wzór umowy na realizację stażu są dostępne w pokoju 111 (I piętro) -stanowisko Specjalisty ds. kształcenia zawodowego i realizacji staży ( tel. 12 638 56 61).

18.05.2020 r.

Dyrekcja Małopolskiej Policealnej Szkoły  Masażu  Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie zgodnie z zarządzeniem Nr 22/2020 r. z dnia 18.05.2020r. informuje, że w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 (koronawirusa) , ze względu na organizację egzaminów zawodowych oraz specyfikę wykonywania masażu ,  nie odbędą się kursy zaplanowane w drugim semestrze  roku szkolnego  2019/2020   w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” tj: Kurs Masażu Tkanek Głębokich ; Kurs Masażu Ajurwedyjskiego; Kurs Terapii Przeciwobrzękowej.

16.03.2020r.

Dyrekcja Małopolskiej Policealnej Szkoły  Masażu  Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie informuje w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 (koronawirusa)  realizacja kursów zaplanowanych  w drugim semestrze  roku szkolnego  2019/2020   w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” tj: Kurs Masażu Tkanek Głębokich ; Kurs Masażu Ajurwedyjskiego; Kurs Terapii Przeciwobrzękowej  zostaje zawieszona aż do odwołania.

24.02.2020 r.

Dyrekcja Małopolskiej Policealnej Szkoły  Masażu  Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie z siedzibą przy ul. Królewskiej 86, 30-079 Kraków zaprasza uczniów klas  drugich do udziału w organizowanych  przez szkołę w drugim semestrze  roku szkolnego  2019/2020    w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” następujących  kursach:

 1. Kurs Masażu Tkanek Głębokich ;
 2. Kurs Masażu Ajurwedyjskiego;
 3. Kurs Terapii Przeciwobrzękowej.

Rekrutacja na kursy odbędzie się w terminie

od  24 do 28 lutego   2020 roku.

Poniżej przedstawiamy niezbędną dokumentację (do pobrania tutaj) :

 1. KOMUNIKAT.
 2. Regulamin rekrutacji kursy MPSM nr 2
 3. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
 4. Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa
 5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu.
 6. Załącznik nr 4 – Zakres danych osobowych.
 7. Załącznik nr 5- Oświadczenie o wizerunku.

Ponadto dokumentację dotyczącą kursów oraz inne niezbędne informacje można uzyskać w szkole w pokoju 111 – stanowisko  Specjalisty ds. wsparcia zawodowego i realizacji staży ; nr tel. 12 638 56 61 ; e-mailem: sekretariat@mpsm.edu.pl


09.10.2019r.

Dyrekcja Małopolskiej Policealnej Szkoły  Masażu  Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie z siedzibą przy ul. Królewskiej 86, 30-079 Kraków zaprasza uczniów klas pierwszych i drugich do udziału w organizowanych  przez szkołę w roku szkolnym 2019/2020    w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” następujących  kursach:

 1. Kurs Masażu Tkanek Głębokich (klasy II);
 2. Kurs Tapingu (I i II klasy);
 3. Kurs Prawo Jazdy kat. B (I i II klasy).

Rekrutacja na kursy odbędzie się w terminie

od  9 do 15 października  2019 roku.

Poniżej przedstawiamy niezbędną dokumentację (do pobrania tutaj) :

 1. KOMUNIKAT.
 2. Regulamin rekrutacji kursy MPSM nr 2
 3. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
 4. Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa
 5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu.
 6. Załącznik nr 4 – Zakres danych osobowych.
 7. Załącznik nr 5- Oświadczenie o wizerunku.

Ponadto dokumentację dotyczącą kursów oraz inne niezbędne informacje można uzyskać w szkole w pokoju 111 – stanowisko  Specjalisty ds. wsparcia zawodowego i realizacji staży ; nr tel. 12 638 56 61 ; e-mailem: sekretariat@mpsm.edu.pl


09.10.2019 r.

Dyrekcja Małopolskiej  Policealnej Szkoły Masażu  Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  w Krakowie z siedzibą przy ul. Królewskiej 86, 30-079 Kraków zaprasza nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkole do wzięcia udziału w organizowanych  w roku szkolnym 2019/2020 następujących KURSACH ZAWODOWYCH  w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” :

 • Kurs Masażu Lomi Lomi,
 • Kurs Masażu Ajurwedyjskiego

Rekrutacja na kursy odbędzie się w terminie: od 09 do 15 października  2019 r.

Poniżej przedstawiamy niezbędną dokumentację (do pobrania) :

 1. KOMUNIKAT.
 2. Regulamin rekrutacji.
 3. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
 4. Załącznik nr 2 – Deklaracja – oświadczenie uczestnictwa w projekcie
 5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu.
 6. Załącznik Nr 4 – Zakres danych osobowych,
 7.  Załącznik Nr 5  – Oświadczenie o wizerunku.

Ponadto dokumentację dotyczącą kursów oraz inne niezbędne informacje można uzyskać w szkole w pokoju 111 – stanowisko  Specjalisty ds. wsparcia zawodowego i realizacji staży ; nr tel. 12 638 56 61 ; e-mailem: sekretariat@mpsm.edu.pl


03.06.2019 r.

Dyrekcja Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie zaprasza uczniów klas drugich do udziału w projekcie: “staż u Przedsiębiorcy” w okresie wakacyjnym: lipiec, sierpień.

W ramach projektu przewiduje się realizację 150 g stażu z możliwością wypłaty stypendium stażowego zgodnie z Regulaminem udzielania stypendiów stażowych uczniom szkół prowadzonych przez Województwo Małopolskie w ramach projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach RPO WM 2014-2020.

Poniżej przedstawiamy niezbędną w w procesie REKRUTACJI dokumentację (do pobrania):

 1. Ogłoszenie.
 2. Regulamin Rekrutacji,
 3. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy,
 4. Załącznik nr 2 – Deklaracja,
 5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu,
 6. Załącznik nr 4 –  Zakres danych osobowych,
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika projektu.

Wszelkie informacje na temat stażu u Pracodawcy, powyższe dokumenty oraz wzór umowy na realizację stażu są dostępne w pokoju 111 (I piętro) -stanowisko Specjalisty ds. kształcenia zawodowego i realizacji staży ( tel. 12 638 56 61).


06.05.2019 r.

Dyrekcja Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie  z siedzibą przy ul. Królewskiej 86, 30-079 Kraków zaprasza uczniów   do udziału w organizowanym przez szkołę  w roku szkolnym 2018/2019    w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”  następującym kursie:

 1. Kurs Masażu  Lomi Lomi (klasyI i  II)

 Rekrutacja na kurs odbędzie się w terminie

od  6 do 10 maja   2019 roku.

Poniżej przedstawiamy niezbędną dokumentację (do pobrania tutaj) :

 1. KOMUNIKAT.
 2. Regulamin rekrutacji kursy SPIML Nr 2
 3. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
 4. Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa
 5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu.
 6. Załącznik nr 4 – Zakres danych osobowych.
 7. Załącznik nr 5- Oświadczenie o wizerunku.

Ponadto dokumentację dotyczącą kursów oraz inne niezbędne informacje można uzyskać w szkole w pokoju 111 – stanowisko  Specjalisty ds. wsparcia zawodowego i realizacji staży ; nr tel. 12 638 56 61 ; e-mailem: elzbieta.mniszak@spiml.edu.pl


25.04.2019 r.

Kursy zawodowe  ROK SZKOLNY 2018/2019

Dyrekcja Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie informuje, że  Kurs Lomi Lomi dla uczniów klas drugich   z projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”  odbędzie się  w terminie:  24,25,26 maja 2019 r.

Rekrutacja będzie prowadzona w terminie od 6 do 10 maja 2019 r.

Informacja będzie zamieszczona na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej szkoły oraz osobiście  pokój 103. – Specjalista ds. wsparcia zawodowego I organizacji staży.


25.04.2019 r.

Zaproszenie na  staże zawodowe u Pracodawców  w 2019 r. 

Zapraszamy uczniów klas II  na spotkanie  organizacyjne na temat miesięcznych  płatnych STAŻY ZAWODOWYCH U PRACODAWCÓW,  organizowanych z projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”   w okresie lipiec, sierpień 2019 r.

Spotkanie odbędzie się w dniu:   6 maja  2019 r. (poniedziałek) ,  godz. 15.30 , III piętro –  sala wykładowa  (niebieska).

Podczas spotkania  zostaną omówione: zasady rekrutacji,  przedstawiona zostanie umowa na realizację stażu,    ramowy program stażu,     wzory dokumentów.

W ramach projektu przewiduje się realizację 150 g stażu z możliwością wypłaty stypendium stażowego zgodnie z Regulaminem udzielania stypendiów stażowych uczniom szkół prowadzonych przez Województwo Małopolskie w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach RPO WM 2014-2020.

Informacje na temat staży można uzyskać w  pokoju 111 – stanowisko  Specjalisty ds. kształcenia zawodowego i realizacji staży  ,          pod nr tel. 12 638-56-61.


11.02.2019r.

Dyrekcja Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie  z siedzibą przy ul. Królewskiej 86, 30-079 Kraków zaprasza uczniów klas drugich  do udziału w organizowanym przez szkołę  w roku szkolnym 2018/2019    w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”  następującym kursie:

 1. Kurs Terapii Przeciwobrzękowej (klasy II)

 Rekrutacja na kursy odbędzie się w terminie

od  11  do 15 lutego  2019 roku.

Poniżej przedstawiamy niezbędną dokumentację (do pobrania tutaj) :

 1. KOMUNIKAT.
 2. Regulamin rekrutacji kursy SPIML Nr 2
 3. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
 4. Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa
 5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu.
 6. Załącznik nr 4 – Zakres danych osobowych.
 7. Załącznik nr 5- Oświadczenie o wizerunku.

Ponadto dokumentację dotyczącą kursów oraz inne niezbędne informacje można uzyskać w szkole w pokoju 111 – stanowisko  Specjalisty ds. wsparcia zawodowego i realizacji staży ; nr tel. 12 638 56 61 ; e-mailem: sekretariat@spiml.edu.pl


01.10.2018r.

Dyrekcja Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie  z siedzibą przy ul. Królewskiej 86, 30-079 Kraków zaprasza uczniów szkoły do wzięcia udziału w organizowanych  w roku szkolnym 2018/2019 KURSACH ZAWODOWYCH – Kurs Masażu Tkanek Głębokich oraz Kurs Tapingu w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
Rekrutacja na kursy odbędzie się w terminie: od 1 do 5  października 2018 r.

Poniżej przedstawiamy niezbędną dokumentację (do pobrania tutaj) :

 1. KOMUNIKAT.
 2. Regulamin rekrutacji.
 3. Załącznik nr 1 – Formularz ucznia.
 4. Załącznik nr 2 – Deklaracja.
 5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu.
 6. Załącznik nr 4 – Zakres danych osobowych.
 7. Załącznik nr 5- Oświadczenie na wykorzystanie wizerunku.

Ponadto dokumentację dotyczącą kursów oraz inne niezbędne informacje można uzyskać w szkole w pokoju 111 – stanowisko  Specjalisty ds. wsparcia zawodowego i realizacji staży ; nr tel. 12 638 56 61 ; e-mailem: sekretariat@spiml.edu.pl


22.06.2018r.

Dyrekcja Szkoły  Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie  z siedzibą przy ul. Królewskiej 86, 30-079 Kraków zaprasza nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkole do wzięcia udziału w organizowanych w roku szkolnym 2018/2019 następujących KURSACH ZAWODOWYCH w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”:

 • Kurs Masażu Lomi Lomi,
 • Kurs Masażu Tkanek Głębokich,
 • Kurs Terapii Przeciwobrzękowej.

Rekrutacja na kursy odbędzie się w terminie: od 22 do 27 czerwca 2018 r.

Poniżej przedstawiamy niezbędną dokumentację (do pobrania):

 1. KOMUNIKAT.
 2. Regulamin rekrutacji.
 3. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy,
 4. Załącznik nr 2 – Deklaracja – oświadczenie uczestnictwa w projekcie,
 5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu,
 6. Załącznik Nr 4 – Zakres danych osobowych,
 7. Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o  wizerunku.

 

Ponadto dokumentację dotyczącą kursów oraz inne niezbędne informacje można uzyskać w szkole w pokoju 111 – stanowisko  Specjalisty ds. wsparcia zawodowego i realizacji staży ; nr tel. 12 638 56 61 ; e-mailem: sekretariat@spiml.edu.pl

21.06.2018r.

Dyrekcja Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie  z siedzibą przy ul. Królewskiej 86, 30-079 Kraków  informuje,że rekrutacja  na KURS PRAWA JAZDY jest ZAKOŃCZONA.

18.06.2018r.

Dyrekcja Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie  z siedzibą przy ul. Królewskiej 86, 30-079 Kraków zaprasza uczniów szkoły do wzięcia udziału w organizowanym w roku szkolnym 2018/2019 KURSIE PRAWA JAZDY w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
Rekrutacja na kursy odbędzie się w terminie:od 18 do 21  czerwca 2018 r.

Poniżej przedstawiamy niezbędną dokumentację (do pobrania tutaj) :

 1. KOMUNIKAT.
 2. Regulamin rekrutacji.
 3. Oświadczenie na wykorzystanie wizerunku.
 4. Załącznik nr 1 – Formularz ucznia.
 5. Załącznik nr 2 – Deklaracja.
 6. Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu.
 7. Załącznik Nr 4 – Zakres danych osobowych.

Ponadto dokumentację dotyczącą kursów oraz inne niezbędne informacje można uzyskać w szkole w pokoju 111 – stanowisko  Specjalisty ds. wsparcia zawodowego i realizacji staży ; nr tel. 12 638 56 61 ; e-mailem: sekretariat@spiml.edu.pl

11.05.2018 r. KURS MASAŻU LOMI LOMI

Czas trwania kursu: 11-13 maja , 25-27 maja 2018 r.
Liczba godzin kursu: 25 godzin lekcyjnych
Ogólne zagadnienia merytoryczne kursu:

 • Zagadnienia teoretyczne – 5 godzin
 • Metodyka masażu Lomi Lomi – 10 godzin
 • Zajęcia praktyczne – 9 godzin
 • Weryfikacja uzyskanych efektów kształcenia – 1 godzina

Liczba uczestników kursu: 19 uczniów

04.06.2018 r.

Dyrekcja Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie informuje, że rekrutacja na staże wakacyjne jest zakończona.

Lista osób zakwalifikowanych na staż zawodowy u Pracodawcy w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” zostanie podana na spotkaniu w dniu 12 czerwca 2018 r.  w siedzibie szkoły tj.  ul. Królewska 86, 30-079 Kraków , pokój 111 , godz. 15.00 , stanowisko Specjalisty ds wsparcia zawodowego i realizacji staży .

Zapraszamy zainteresowanych uczniów.

15.03.2018 r.

Dyrekcja Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie zaprasza uczniów klas drugich do udziału w projekcie: „staż u Przedsiębiorcy” w okresie wakacyjnym: lipiec, sierpień.

Spotkanie organizacyjne w sprawie staży odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2018 r. (piątek) w sali wykładowej  Nr 303 III piętro (niebieska). Podczas spotkania  zostaną omówione zasady rekrutacji, przedstawiona zostanie umowa na realizację stażu, ramowy program stażu, wzory dokumentów.

W ramach projektu przewiduje się realizację 150 g stażu z możliwością wypłaty stypendium stażowego zgodnie z Regulaminem udzielania stypendiów stażowych uczniom szkół prowadzonych przez Województwo Małopolskie w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach RPO WM 2014-2020.

Poniżej przedstawiamy niezbędną w w procesie REKRUTACJI dokumentację (do pobrania):

 1. Ogłoszenie.
 2. Regulamin Rekrutacji,
 3. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy,
 4. Załącznik nr 2 – Deklaracja,
 5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu,
 6. Załącznik nr 4 –  Zakres danych osobowych,
 7. Oświadczenie na wykorzystanie wizerunku.

Wszelkie informacje na temat stażu u Pracodawcy, powyższe dokumenty oraz wzór umowy na realizację stażu są dostępne w pokoju 111 (I piętro) -stanowisko Specjalisty ds. kształcenia zawodowego i realizacji staży ( tel. 12 636 63 66).


10.03.2018 r.

KURS MASAŻU TKANEK GŁĘBOKICH

Czas trwania kursu: 10-11 marca , 24-25 marca 2018 r.

Liczba godzin kursu: 52  godziny lekcyjne

Ogólne zagadnienia merytoryczne kursu:

 • Podstawy teoretyczne – 6 godzin
 • Anatomia palpacyjna wybranych struktur anatomicznych –  18 godzin
 • Techniki MTG  18 godzin
 • Metodyka wykonywania zabiegów i strategia postępowania w wybranych dysfunkcjach – 10 godzin

Liczba uczestników kursu:  24  uczniów

Przejdź do galerii


19.01.2018r.

KURS TAPINGU

Czas trwania kursu: 19-21 stycznia 2018 r.

Liczba godzin kursu: 28 godzin lekcyjnych

Ogólne zagadnienia merytoryczne kursu:

 • Zastosowanie technik mięśniowych –    4 godziny,
 • Zastosowanie technik korekcyjnych i stabilizacyjnych       20 godzin,
 • Techniki drenujące     4 godziny

Liczba uczestników kursu:  13 uczniów

Przejdź do galerii


15.11.2017r.

Terminy kursów zostaną podane wkrótce.

Z projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała 57 uczniów Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie  do następujących kursów:

 1. Kurs Masażu Tkanek Głebokich: 24 uczniów,
 2. Kurs Masażu Lomi Lomi: 19 uczniów
 3. Kurs Tapingu: 14 uczniów,

7.11.2017 r.

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI

Dyrekcja Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie z siedzibą przy ul. Królewskiej 86, 30-079 Kraków zaprasza uczniów i słuchaczy (klasy pierwsze i drugie) do udziału w organizowanych przez szkołę   w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”  następujących kursach:

 1. Kurs Masażu Tkanek Głebokich.
 2. Kurs Masażu Lomi Lomi.
 3. Kurs Tapingu.

Rekrutacja na kursy odbędzie się w terminie od 7 listopada 2017 roku do 14 listopada 2017 roku.

Poniżej przedstawiamy niezbędną dokumentację (do pobrania) :

 1. KOMUNIKAT.
 2. Regulamin rekrutacji.
 3. Oświadczenie na wykorzystanie wizerunku.
 4. Załącznik nr 1 – Formularz ucznia.
 5. Załącznik nr 2 – Deklaracja.
 6. Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu.
 7. Załącznik Nr 4 – Zakres danych osobowych.

Ponadto dokumentację dotyczącą kursów oraz inne niezbędne informacje można uzyskać w szkole w pokoju 111 – stanowisko  Specjalisty ds. kształcenia zawodowego i realizacji staży ; nr tel. 12 638 56 61 ; e-mailem: sekretariat@spiml.edu.pl