Logotyp 70 lat MPSM

Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

Logotyp 70 lat MPSM

Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej realizowany w latach 2015-2022

Projekt realizowany jest w ramach :                                                                                                       4 OŚ PRIORYTETOWA RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA
Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Poddziałanie 4.3.3. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – Inwestycje Regionalne

Typ projektu A Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Cel szczegółowy całego projektu : osiągnięcie założonych wskaźników efektywności energetycznej oraz redukcja emisji mających wpływ na stan jakości powietrza w województwie

W styczniu 2023 r. Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie zakończyła prace termomodernizacyjne budynku szkoły.

W  ramach zadania Szkoła   wykonała następujące prace:

 • w 2017 r. dokumentację projektową na termomodernizację budynku  , która była poprzedzona Audytem energetycznym budynku,
 • w 2021 r. dokonała wyboru Inwestora Zastępczego do zadania oraz wybrała Wykonawcę robót

W ramach realizacji projektu Szkoła  wykonała następujące   roboty termomodernizacyjne  w budynku:

 • docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic, ścian w gruncie, stropu pod dachem, ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych,
 • wymiana pokrycia stropodachu na nowe,
 • podniesienie kominów,
 • wymiana okien zewnętrznych w części piwnicznej,
 • wymiana okien w budynku od strony północnej na nowe z nawiewnikami powietrza,
 • wymiana drzwi zewnętrznych w części piwnicznej oraz wejściowych do budynku,
 • zastosowanie systemu  fotowoltaicznego,
 • wymiana starej centrali wentylacji mechanicznej wraz z remontem kanałów wentylacyjnych ,
 • wymiana starej instalacji elektrycznej oświetlenia,
 • wymiana oświetlenia na ledowe,
 • wymiana starej instalacji rozprowadzającej ciepłą wodę użytkową,
 • wykonanie podejść pod c.o w ścianach, podejścia pod grzejniki w łazienkach internatowych,
 • remont tarasu ze schodami, murów oporowych wzdłuż ścian budynku,
 • modernizację instalacji wody zimnej i kanalizacji,
 • malowanie pomieszczeń po modernizacji.

Termomodernizacja budynku poprzez między innymi montaż  instalacji fotowoltaicznej  wpłynie na obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej, zmniejszy się ilość energii wytworzonej w elektrociepłowni, a tym samym zmniejszy się zanieczyszczenie środowiska. Nowa centrala wentylacji zapewni utrzymanie właściwych warunków higienicznych oraz temperaturowych, nastąpi wzrost komfortu cieplnego, obniżenie kosztów ogrzewania, zmniejszy się emisja substancji zanieczyszczających do atmosfery, wzrośnie efektywność energetyczna.

Wartość całkowita inwestycji wyniosła 3 026 271,09 zł, zaangażowanie środków Unii Europejskiej stanowiło kwotę w wysokości 1 360 720,34 zł

plansza opisująca szczegóły projektu opisane w artykule