Logotyp 70 lat MPSM

Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

Logotyp 70 lat MPSM

Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce 2011-2015

W latach 2011 – 2015 nasza szkoła realizowała projekt unijny:

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Był to projekt systemowy Województwa Małopolskiego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2.

W projekcie wzięło udział ogółem: 257 uczniów, w tym
kobiety: 164,
mężczyźni: 93
uczniowie niepełnosprawni ogółem: 104
Wydano 760 zaświadczeń za udział w warsztatach, kursach i stażach.

W ramach projektu zrealizowano następujące formy wsparcia:
– warsztaty interpersonalne ,,Aktywizacja potencjału osobistych możliwości – stymulacja procesów kompensacji kognitywnej” dla 91 uczniów,
– warsztaty psychologiczne ,,Optymalizacja poczucia tożsamości – wymiar aksjologiczny’’ dla 90 uczniów,
– warsztaty ,,Orientacja przestrzenna i poruszanie się” dla 30 uczniów,
– kurs pierwszej pomocy dla 90 uczniów,
– kurs w masażu ,,Taping jako terapia wspomagająca tradycyjne metody usprawniania” dla 170 uczniów,
– kurs w masażu ,,Elementy PNF w wybranych jednostkach chorobowych” dla 90 uczniów,
– kurs w masażu ,,Anatomy Trains” dla 30 uczniów,
– kurs w masażu ,,Refleksoterapia stóp” dla 30 uczniów.
– staż – wizyta zawodoznawcza w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Krynicy – Zdroju dla 20 uczniów,
– staż – wizyta zawodoznawcza w gabinecie SPA dla 90 uczniów,
– staż u Przedsiębiorcy dla 30 uczniów.

 

Udział w kursach i stażach był bezpłatny.

 


 

Aby pobrać “Regulamin uczestnictwa w projekcie” proszę kliknąć link poniżej.

 

Regulamin

Dodatkowe dokumenty:

oznaczenie KCRiO

oznaczenie MED-SKARPA