Logotyp 70 lat MPSM

Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

Logotyp 70 lat MPSM

Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

Zamówienia publiczne

Ważna informacja:

Od dnia 1 września 2019 r. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie zmieniła nazwę na Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie (Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr X/114/19 z dnia 17 czerwca 2019r.).

Data: 26.10.2023 r.

Numer sprawy: 1/PP/2023
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pobierz)

Data: 29.09.2023 r.

Numer sprawy: 1/PP/2023
Informacja z otwarcia ofert (pobierz)

Data: 29.09.2023 r.

Numer sprawy: 1/PP/2023
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (pobierz)

Data: 20.09.2023 r.

Numer sprawy: 1/PP/2023

Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane Modernizacja budynku Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie” oraz pozostałych robót inwestycyjnych koniecznych do wykonania w budynku szkoły – zmiany i odpowiedzi na pytania znajdują się pod linkiem:
https://drive.google.com/drive/folders/1G6x_VQq8_aqsvsrC4HSXRjX3joCDLzw9

Data: 14.09.2023 r.

Numer sprawy: 1/PP/2023 Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane Modernizacja budynku Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie” oraz pozostałych robót inwestycyjnych koniecznych do wykonania w budynku szkoły (pobierz komplet dokumentów)

Data: 12.09.2023 r.

Plan Zamówień Publicznych na 2023 r.

Data: 04.11.2021 r.

Część I . Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej dla Małopolskiej  Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie .

Numer sprawy: PN/2/U/2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pobierz)

Data: 01.09.2021 r.

Numer sprawy: PN/2/U/2021
Informacja z wyborze najkorzystniejszej oferty (pobierz)

Data: 20.08.2021 r.

Numer sprawy: PN/2/U/2021
Informacja z otwarcia ofert (pobierz)

Data: 20.08.2021 r.

Numer sprawy: PN/2/U/2021
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (pobierz)

Data: 19.08.2021 r.

Odpowiedzi do treści SWZ

W_12_06P_plik_powtórzony

Data: 20.07.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Modernizacja energetyczna budynku szkoły i modernizacja pomieszczeń internatu Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie (pobierz komplet dokumentów)

Data: 06.04.2021 r.

Numer sprawy: PN/1/U/2021
Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy (pobierz)

Data: 22.03.2021 r.

Numer sprawy: PN/1/U/2021
Informacja z otwarcia ofert (pobierz)

Data: 22.03.2021 r.

Numer sprawy: PN/1/U/2021
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (pobierz)

Data: 19.03.2021 r.

Numer sprawy: PN/1/U/2021

Pytanie z odpowiedzią (pobierz)

Data: 18.03.2021 r.

Numer sprawy: PN/1/U/2021

Pytanie z odpowiedzią (pobierz)

Data: 10.03.2021 r.

Numer sprawy: PN/1/U/2021

Małopolska Policealna Szkoła Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie ,  zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na  zakup sprzętu komputerowego z niezbędnym oprogramowaniem –  dostawę laptopów , które będą użyczane uczniom i nauczycielom w celu umożliwienia nauki zdalnej w ramach projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II,,, zadanie 124 Centrum Kompetencji Zawodowych WM w branży medyczno – społecznej

Termin składania ofert upływa 22 marca 2021 r. o godz. 10:00

Pobierz załączniki:

 • Ogłoszenie Nr 2021/BZP/00015906/01 Z DNIA 10.03.2021
 • SWIZ wraz z załącznikami.

Data: 01.03.2021r.

dotyczy PN/3/U/2020

Przetarg nieograniczonym na pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej – realizowanego w ramach Projektu pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej dla Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – (pobierz.)

Data: 08.02.2021r.

dotyczy PN/3/U/2020

Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy.

Data: 22.01.2021r.

dotyczy PN/3/U/2020

Informacja z otwarcia ofert.

Data: 13.01.2021r.

dotyczy PN/3/U/2020

Zmiana treści SIWZ z 13.01.2021 r..

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z. 13.01.2021 r..

Data: 13.01.2021r.

dotyczy PN/3/U/2020

Wyjaśnienia do treści SIWZ.

Data : 01.01.2020 r.

Pobierz Plan Zamówień Publicznych na rok 2021.

Data 30.12.2020 r.

Numer sprawy: PN/3/U/2020

Kraków, dn. 30.12.2020 r.

Małopolska Policealna Szkoła Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie w Krakowie,  zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej – realizowanego w ramach Projektu pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej dla Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie.

 

Termin składania ofert upływa 15 stycznia 2021 r. o godz. 12:00

Ogłoszenie Nr 774808-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

SIWZ wraz z załącznikami.

Audyt energetyczny

Decyzja  nr 2673/09

Projekt wykonawczy z listopada 2017 r. w branżach.

Przedmiary robót:

 • Roboty dociepleniowe
 • Roboty budowlane
 • Wentylacja mechaniczna
 • Kanalizacja
 • Instalacja zimnej wody
 • Instalacja ciepłej wody
 • Instalacje elektryczne

STWIORB:

Data: 23.12.2020 r.

Numer sprawy: PN/2/U/2020

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego z niezbędnym oprogramowaniem – dostawę laptopów , które będą użyczane uczniom i nauczycielom w celu umożliwienia nauki zdalnej w ramach projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II, zadanie 124 Centrum Kompetencji Zawodowych WM w branży medyczno – społecznej.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Data: 15.12.2020 r.

Numer sprawy: PN/2/U/2020

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego z niezbędnym oprogramowaniem – dostawę laptopów , które będą użyczane uczniom i nauczycielom w celu umożliwienia nauki zdalnej w ramach projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II, zadanie 124 Centrum Kompetencji Zawodowych WM w branży medyczno – społecznej.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data: 27.11.2020 r.

dotyczy : PN/2/U/2020

Data: 20.11.2020 r.

dotyczy  PN/2/U/2020

Pytania od nr 1 do nr 6  z odpowiedzią  (pobierz),

Data: 17.11.2020 r.

Numer sprawy: PN/2/U/2020

Małopolska Policealna Szkoła Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie ,  zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na  zakup sprzętu komputerowego z niezbędnym oprogramowaniem –   dostawę laptopów , które będą użyczane uczniom i nauczycielom w celu umożliwienia nauki zdalnej w ramach projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II,,, zadanie 124 Centrum Kompetencji Zawodowych WM w branży medyczno – społecznej

Termin składania ofert upływa 27 listopada  2020 r. o godz. 12:00

Ogłoszenie Nr 611221-N-2020 z dnia 17.11.2020 r.

SWIZ wraz z załącznikami.

Data: 17.03.2020 r.

dotyczy: PN/1/U/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej – realizowanego w ramach Projektu pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej dla Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie.

 1. Zawiadomienie  z dnia 17.03.2020 r. o unieważnieniu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  pn. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego .

Data: 28.02.2020 r.

dotyczy: PN/1/U/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej – realizowanego w ramach Projektu pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej dla Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie.

 1. Zawiadomienie  z dnia 28.02.2020 r. o unieważnieniu  wyboru najkorzystniejszej oferty .

Data: 27.02.2020 r.

dotyczy: PN/1/U/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej – realizowanego w ramach Projektu pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej dla Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie.

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty .

Data : 03.02.2020 r.

dotyczy  PN/1/U/2020
Informacja z otwarcia ofert

Data: 23.01.2020r (II).

dotyczy  PN/1/U/2020

Data: 23.01.2020r (I).

dotyczy  PN/1/U/2020

Data: 22.01.2020 r.

dotyczy  PN/1/U/2020

Pytanie nr 1 z odpowiedzią  (pobierz),

Data 16.01.2020 r.

Numer sprawy: PN/1/U/2020

Kraków, dn. 16.01.2020 r.

Małopolska Policealna Szkoła Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie w Krakowie,  zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej – realizowanego w ramach Projektu pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej dla Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie.

 

Termin składania ofert upływa 27 stycznia 2020 r. o godz. 14:00

Ogłoszenie Nr 503643-N-2020 z dnia 16.01.2020r.

SWIZ wraz z załącznikami.

 

Audyt energetyczny

Decyzja  nr 2673/09

Projekt wykonawczy z listopada 2017r. w branżach.

Przedmiary robót:

STWIORB:

Data: 03.01.2020 r.

Pobierz Plan zamówień Publicznych na rok 2020.

Data: 04.01.2019 r.

Pobierz Plan zamówień Publicznych na rok 2019.

Data: 03.11.2017 r.

Sprawa Nr PN/2/U/2017

Przetarg nieograniczony na: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ   w celu wykonania termomodernizacji budynku SPIML w ramach projektu: „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 .

Dokumenty do pobrania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert  (pobierz)

Data: 27.10.2017 r.

Sprawa Nr PN/2/U/2017

Przetarg nieograniczony na:    WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ w celu wykonania termomodernizacji budynku SPIML w ramach projektu : „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 .

 Dokumenty do pobrania:

 • Informacja z otwarcia ofert – art.86 ust.5  ustawy PZP (pobierz).

Data: 24.10.2017 r.

Sprawa Nr PN/2/U/2017

Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ w celu wykonania termomodernizacji budynku SPIML w ramach projektu : „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 .

Dokumenty do pobrania:

 • Odpowiedzi na pytania (pobierz),
 • Zał nr 3 – wzór umowy – zmieniony (pobierz),

Data: 19.10.2017 r.

Sprawa Nr PN/2/U/2017

Przetarg nieograniczony na: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ w celu wykonania termomodernizacji budynku SPIML w ramach projektu : „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania:

 • Ogłoszenie BZP (pobierz),
 • SIWZ, (pobierz),
 • Załącznik A do SIWZ, (pobierz),
 • Zał nr 1 – oferta (pobierz),
 • Zał nr 2 – oświadczenie (pobierz),
 • Zał nr 2 a– oświadczenie inny podmiot (pobierz),
 • Zał nr 3 – wzór umowy (pobierz),
 • Zał nr 4 – Oświadczenie o grupie kapitałowej (pobierz),
 • Pozwolenie na budowę (pobierz),
 • Audyt SPIML Nr 2 w Krakowie (pobierz),

Data: 23.08.2017 r.

Sprawa Nr PN/1/U/2017

Przetarg nieograniczony na: ,,

Dostawa wraz z instalacją wyposażenia do SPIML w ramach projektu

„Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II „ 

– Działanie 10.2 RPO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (pobierz)

Data: 21.08.2017 r.

Sprawa Nr PN/1/U/2017

Przetarg nieograniczony na: ,,Dostawa wraz z instalacją wyposażenia do SPIML w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II „

– Działanie 10.2 RPO

 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy  w części I,II i III  (pobierz)

Data: 28.07.2017 r.

Sprawa Nr PN/1/U/2017

Przetarg nieograniczony na: ,,

Dostawa wraz z instalacją wyposażenia do SPIML w ramach projektu

„Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II „

– Działanie 10.2 RPO

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I,II i III  (pobierz)

Data: 19.07.2017 r.

Sprawa Nr PN/1/U/2017

Przetarg nieograniczony na: ,,Dostawa wraz z instalacją wyposażenia do SPIML w ramach projektu

„Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II „– Działanie 10.2 RPO

 • Informacja art.86 ust.5   z  otwarcia ofert (pobierz)

Data: 17.07.2017 r.

Sprawa Nr PN/1/U/2017

Przetarg nieograniczony na: ,,Dostawa wraz z instalacją wyposażenia do SPIML w ramach projektu

„Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II „

– Działanie 10.2 RPO

Zapytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

 • Pismo z dnia 17.07.2017 r.  – odpowiedzi na pytania (pobierz)

Data: 14.07.2017 r.

Sprawa Nr PN/1/U/2017

Przetarg nieograniczony na: ,,Dostawa wraz z instalacją wyposażenia do SPIML w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II „ – Działanie 10.2 RPO

Dokumenty do pobrania:

 Zapytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

 • Pismo – odpowiedzi na pytania (pobierz)

Data: 07.07.2017 r.

Sprawa Nr PN/1/U/2017

Przetarg nieograniczony na: ,,Dostawa wraz z instalacją wyposażenia do SPIML w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II „– Działanie 10.2 RPO

Dokumenty do pobrania:

 • Ogłoszenie (pobierz),
 • SIWZ, (pobierz),
 • Zał nr 1 – oferta (pobierz),
 • Zał nr 2 – oświadczenie (pobierz),
 • Zał nr 2a – informacja – oświadczenie(pobierz),
 • Zał nr 3 – wzór umowy (pobierz),
 • Zał nr 4 – Oświadczenie  o grupie kapitałowej (pobierz)
 • Załącznik A do SIWZ – wyposażenie pracowni komunikacji w języku obcym – część 1, (pobierz),.
 • Załącznik A do SIWZ – wyposażenie pracowni masażu oraz sal wykładowych – część 2 (pobierz),
 • Załącznik A do SIWZ – pomoce dydaktyczne do pracowni kształcenia zawodowego – część 3 (pobierz),
 • Arkusz wyceny – wyposażenie pracowni komunikacji w języku obcym – część 1 (pobierz),
 • Arkusz wyceny – wyposażenie pracowni masażu oraz sal wykładowych – część 2 (pobierz),
 • Arkusz wyceny – pomoce dydaktyczne do pracowni kształcenia zawodowego – część 3 (pobierz),

Data: 27.10.2016 r.

Sprawa Nr  2/PN/U/2016

Ogłoszenie o zmianie umowy na  :  ,,Wykonanie modernizacji pracowni masażu, komunikacji w języku obcym, kinezyterapii i sal do kształcenia zawodowego w SPIML w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II – Działanie 10.2.RPO”.  – (pobierz).

Data: 26.10.2016 r.

Sprawa Nr  1/PU/2016

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację dodatkowych usług i  obowiązków inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji pod nazwą  :  ,,Wykonanie modernizacji pracowni masażu, komunikacji w języku obcym, kinezyterapii i sal do kształcenia zawodowego w SPIML w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II – Działanie 10.2.RPO” (zamówienie dodatkowe) – (pobierz).

Data: 01.08.2016r.

Sprawa Nr PN/2/U/2016

Przetarg nieograniczony na: ,,Wykonanie modernizacji pracowni masażu, komunikacji w języku obcym, kinezyterapii i sal do kształcenia zawodowego w SPIML w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II – Działanie 10.2.RPO”.

Dokumenty do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- pobierz

Data: 14.07.2016r.

Sprawa Nr PN/2/U/2016

Przetarg nieograniczony na: ,,Wykonanie modernizacji pracowni masażu, komunikacji w języku obcym, kinezyterapii i sal do kształcenia zawodowego w SPIML w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II – Działanie 10.2.RPO”.

Dokumenty do pobrania:

Data: 12.07.2016r.

Sprawa Nr PN/2/U/2016

Przetarg nieograniczony na: ,,Wykonanie modernizacji pracowni masażu, komunikacji w języku obcym, kinezyterapii i sal do kształcenia zawodowego w SPIML w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II – Działanie 10.2.RPO”.

Dokumenty do pobrania:

 • Ogłoszenie BZP (pobierz),
 • SIWZ, (pobierz),
 • Załącznik A do SIWZ, (pobierz)
 • Zał nr 1 – oferta (pobierz),
 • Zał nr 2.1 – oświadczenie (pobierz),
 • Zał nr 2.2 – oświadczenie(pobierz),
 • Zał nr 3 – wykaz robót (pobierz),
 • Zał nr 4 – wykaz osób (pobierz),
 • Zał nr 5 – wzór umowy (pobierz),
 • Zał nr 6 – Informacja o grupie kapitałowej (pobierz),
 • Zał nr 7 – harmonogram (pobierz).

Data: 11.07.2016 r.

Sprawa Nr PN/1/U/2016

Przetarg nieograniczony na: ,,Wykonanie modernizacji pracowni masażu, komunikacji w języku obcym, kinezyterapii i sal do kształcenia zawodowego w SPIML w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II – Działanie 10.2.RPO”.

Dokumenty do pobrania:

 • Unieważnienie postępowania – (pobierz)

Data: 29.06.2016r.

Sprawa Nr PN/1/U/2016

Przetarg nieograniczony na: ,,Wykonanie modernizacji pracowni masażu, komunikacji w języku obcym, kinezyterapii i sal do kształcenia zawodowego w SPIML w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II – Działanie 10.2.RPO”.

Dokumenty do pobrania:

 • Ogłoszenie BZP- zmiana (pobierz),
 • zmiana SIWZ, (pobierz),
 • STWiOR c.o.- uzupełnienie (pobierz)
 • Przedmiar robót – uzupełnienie (pobierz),

Data: 22.06.2016r.

Sprawa Nr PN/1/U/2016

Przetarg nieograniczony na: ,,Wykonanie modernizacji pracowni masażu, komunikacji w języku obcym, kinezyterapii i sal do kształcenia zawodowego w SPIML w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II – Działanie 10.2.RPO”.

Dokumenty do pobrania:

 • Ogłoszenie (pobierz),
 • SIWZ (pobierz),
 • Załącznik A do SIWZ, (pobierz)
 • Zał nr 1 – oferta, (pobierz),
 • Zał nr 2.1 – oświadczenie, (pobierz),
 • Zał nr 2.2 – oświadczenie, (pobierz),
 • Zał nr 3 – wykaz robót, (pobierz),
 • Zał nr 4 – wykaz osób, (pobierz),
 • Zał nr 5 – wzór umowy, (pobierz),
 • Zał nr 6 – Informacja o grupie kapitałowej, (pobierz).

 

Data: 07.06.2016 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego  o wartości poniżej 30 000 euro  na realizację zadania pn.

Wykonanie projektu aranżacji pracowni w celu modernizacji pracowni masażu, komunikacji w języku obcym, kinezyterapii i sal do kształcenia zawodowego  w SPIML w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II – Działanie 10.2 RPO”.

Do pobrania dokumenty:

Aby pobrać poniższy dokument proszę kliknąć tutaj

1.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Data: 03.06.2016 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości poniżej 30 000 euro  na realizację zadania pn.

Wykonanie projektu aranżacji pracowni w celu modernizacji pracowni masażu, komunikacji w języku obcym, kinezyterapii i sal do kształcenia zawodowego  w SPIML w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II – Działanie 10.2 RPO”.

Do pobrania dokumenty:

Aby pobrać poniższy dokument proszę kliknąć tutaj

1. Zawiadomienie o wyborze  najkorzystniejszej oferty.

Data: 25.05.2016 r.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 euro  na realizację zadania pn.

Wykonanie projektu aranżacji pracowni w celu modernizacji pracowni masażu, komunikacji w języku obcym, kinezyterapii i sal do kształcenia zawodowego  w SPIML w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II – Działanie 10.2 RPO”.

Do pobrania dokumenty:

 1. Zaproszenie do złożenia oferty – kliknij aby pobrać
 2. Formularz „Oferta” (Załącznik 1) – kliknij aby pobrać
 3. Oświadczenie (Załącznik 2.1) – kliknij aby pobrać
 4. Oświadczenie (Załącznik 2.2) – kliknij aby pobrać
 5. Wzór umowy (Załącznik 3) – kliknij aby pobrać
 6. Załącznik A (projekt architektoniczny, wykaz wyposażenia) – kliknij aby pobrać

 

Data: 12.05.2016 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości poniżej 30 000 euro  na realizację zadania pn.

Modernizacja pracowni masażu, komunikacji w języku obcym, kinezyterapii i sal do kształcenia zawodowego w SPIML w ramach projektu  Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” –   wyłonienie inwestora zastępczego dla w/w zadania .

Aby pobrać poniższy dokument proszę kliknąć tutaj

1. Zawiadomienie o wyborze  najkorzystniejszej oferty.

Data: 28.04.2016r.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 euro  na realizację zadania pn.

„Modernizacja pracowni masażu, komunikacji w języku obcym, kinezyterapii i sal do kształcenia zawodowego w SPIML w ramach projektu  Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” –   wyłonienie inwestora zastępczego dla w/w zadania .

Aby pobrać poniższe dokumenty proszę kliknąć tutaj

Wykaz załączników do zaproszenia:

1.       Regulamin postępowania;

2.       Załącznik nr 1 – Formularz oferty (wzór);

3.       Załącznik nr 2 – Oświadczenie oferenta (wzór);

4.       Załącznik Nr 3 – Wykaz usług wzór;

5.       Załącznik nr 4 – Wzór umowy.

Przejdź do Archiwum Zamówień Publicznych

Atuty MPSM:

 • szkoła bezpłatna,
 • matura nie wymagana,
 • dwuletni cykl nauki zakończony egzaminem państwowym - tytuł tetchnika masażysty,
 • nauka w trybie dziennym od poniedziałku do piątku,
 • bez ograniczenia wiekowego,
 • ponadprogramowe kursy doszkalające,
 • praktyki w placówkach służby zdrowia,
 • internat i stołówka w budynku szkoły,

Najnowsze posty